Studieprogramma

Vakken 1e jaar
Blok 1
Vorm & Functie
Dit blok is een introductie in de anatomie en fysiologie van de mens.
UMC Introductie Bachelor
De belangrijkste aspecten van kwaliteit en veiligheid met betrekking tot de zorgstage komen aan bod. Dit wordt daarna getoetst.
Gezonde en zieke cellen I
Het functioneren van gezonde (en zieke) cellen en de wijze waarop cellen onderling samenwerken.
Zorgstage
Je krijgt zicht op de organisatie van de zorg, de verschillende rollen van de professionals en de gevolgen van ziek zijn voor de patiënt en de omgeving.
Klinisch Lijn Onderwijs jaar 1
Bij KLO gaat het om het denkproces van de dokter: vanuit de klacht van een patiënt leer je tot een diagnose te komen.
Praktisch Lijn Onderwijs jaar 1
Tijdens PLO jaar 1 leer je communicatieve vaardigheden en basaal lichamelijk onderzoek. Over de wijze waarop het lichamelijk onderzoek wordt geoefend zie de omschrijving bij werkvorm Lichamelijk Onderzoek onderaan deze pagina.
Studiereflectie 1
In de medische setting kunnen reflecteren op jouw handelen is belangrijk. Deze competentie leer je aan.
Blok 2
Stofwisseling I
De bouw en werking van het maag-darm kanaal.
Zintuigen, hersenen en beweging I
De functie en dysfunctie van hersenen en ruggenmerg.
Klinisch Lijn Onderwijs jaar 1
Bij KLO gaat het om het denkproces van de dokter: vanuit de klacht van een patiënt leer je tot een diagnose te komen.
Praktisch Lijn Onderwijs jaar 1
Tijdens PLO jaar 1 leer je communicatieve vaardigheden en basaal lichamelijk onderzoek. Over de wijze waarop het lichamelijk onderzoek wordt geoefend zie de omschrijving bij werkvorm Lichamelijk Onderzoek onderaan deze pagina.
Studiereflectie 1
In de medische setting kunnen reflecteren op jouw handelen is belangrijk. Deze competentie leer je aan.
Blok 3
Circulatie I
De bloedsomloop staat centraal. Je verdiept je in de fysiologie en anatomie van hart, nieren en longen.
Infectie en immuniteit I
Infectie en immuniteit in al hun complexe interacties leren begrijpen.
Klinisch Lijn Onderwijs jaar 1
Bij KLO gaat het om het denkproces van de dokter: vanuit de klacht van een patiënt leer je tot een diagnose te komen.
Praktisch Lijn Onderwijs jaar 1
Tijdens PLO jaar 1 leer je communicatieve vaardigheden en basaal lichamelijk onderzoek. Over de wijze waarop het lichamelijk onderzoek wordt geoefend zie de omschrijving bij werkvorm Lichamelijk Onderzoek onderaan deze pagina.
Studiereflectie 1
In de medische setting kunnen reflecteren op jouw handelen is belangrijk. Deze competentie leer je aan.
Blok 4
Regulatie en integratie
Je leert hoe organen en orgaansystemen met elkaar samenwerken om de balans in het lichaam te bewaken.
Circulatie II
Maak kennis met de veranderingen die optreden bij ziekten van hart en bloedvaten.
Klinisch Lijn Onderwijs jaar 1
Bij KLO gaat het om het denkproces van de dokter: vanuit de klacht van een patiënt leer je tot een diagnose te komen.
Praktisch Lijn Onderwijs jaar 1
Tijdens PLO jaar 1 leer je communicatieve vaardigheden en basaal lichamelijk onderzoek. Over de wijze waarop het lichamelijk onderzoek wordt geoefend zie de omschrijving bij werkvorm Lichamelijk Onderzoek onderaan deze pagina.
Studiereflectie 1
In de medische setting kunnen reflecteren op jouw handelen is belangrijk. Deze competentie leer je aan.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Zintuigen, hersenen en beweging II
De bouw en functie van het Steun- en Bewegingsstelsel, waaronder bijv. de spieren en zenuwen.
Circulatie III
Over twee belangrijke organen die een rol spelen bij de circulatie: de nieren en de longen.
Klinisch Lijn Onderwijs jaar 2
Bij KLO gaat het om het denkproces van de dokter: vanuit de klacht van een patiënt leer je tot een diagnose te komen.
Praktisch Lijn Onderwijs jaar 2
Tijdens PLO jaar 2 leer je informatie over onderzoek, diagnose en beleid te verstrekken en lichamelijk onderzoek te verrichten. Over de wijze waarop het lichamelijk onderzoek wordt geoefend zie de omschrijving bij werkvorm Lichamelijk Onderzoek onderaan deze pagina.
Studiereflectie 2
Kunnen reflecteren op je eigen handelen is belangrijk in de medische setting. Deze competentie leer je aan.
CRUX-toets
De CRUX-toets is een kennisretentietoets waarin klinisch relevante basiskennis uit eerdere blokken getoetst wordt.
Blok 2
Gezonde en zieke cellen II
Het accent ligt op goedaardige en kwaadaardige gezwellen (kankervorming).
Stofwisseling II
Aandoeningen van het maag-darm kanaal en andere organen betrokken bij de stofwisseling.
Klinisch Onderwijs jaar 2
Bij KLO gaat het om het denkproces van de dokter: vanuit de klacht van een patiënt leer je tot een diagnose te komen.
Praktisch Lijn Onderwijs jaar 2
Tijdens PLO jaar 2 leer je informatie over onderzoek, diagnose en beleid te verstrekken en lichamelijk onderzoek te verrichten. Over de wijze waarop het lichamelijk onderzoek wordt geoefend zie de omschrijving bij werkvorm Lichamelijk Onderzoek onderaan deze pagina.
Studiereflectie 2
Kunnen reflecteren op je eigen handelen is belangrijk in de medische setting. Deze competentie leer je aan.
Blok 3
Zintuigen, hersenen en beweging III
Gehoor, evenwicht, visus, reuk en smaak en de belangrijkste stoornissen op deze terreinen komen aan bod.
Groei en ontwikkeling
Over de groei en ontwikkeling van de mens met thema’s als 'Van pasgeborene tot en met puber' en 'Erfelijke componenten'.
Klinisch Lijn Onderwijs jaar 2
Bij KLO gaat het om het denkproces van de dokter: vanuit de klacht van een patiënt leer je tot een diagnose te komen.
Praktisch Lijn Onderwijs jaar 2
Tijdens PLO jaar 2 leer je informatie over onderzoek, diagnose en beleid te verstrekken en lichamelijk onderzoek te verrichten. Over de wijze waarop het lichamelijk onderzoek wordt geoefend zie de omschrijving bij werkvorm Lichamelijk Onderzoek onderaan deze pagina.
Studiereflectie 2
Kunnen reflecteren op je eigen handelen is belangrijk in de medische setting. Deze competentie leer je aan.
CRUX-toets
De CRUX-toets is een kennisretentietoets waarin klinisch relevante basiskennis uit eerdere blokken getoetst wordt.
Blok 4
Keuzecursussen (keuzevak)
Aan het einde van jaar 2 van de Bachelor volg je twee keuzecursussen.
Studiereflectie 2
Kunnen reflecteren op je eigen handelen is belangrijk in de medische setting. Deze competentie leer je aan.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Blok groen
Voorbereidend blok op LINK groen met aandacht voor huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie.
LINK groen
Je loopt een 12 weeks longitudinaal integratiecoschap bij een huisarts en in het ziekenhuis bij interne geneeskunde en chirurgie.
Praktisch Lijn Onderwijs jaar 3
Voorbereiding op en begeleiding tijdens LINK groen.
CRUX-toets
De CRUX-toets is een kennisretentietoets waarin klinisch relevante basiskennis uit eerdere blokken getoetst wordt.
Blok 2
Infectie en immuniteit II
Alles over afweerstoornissen.
Patiëntenperspectiefprogramma
Je leert met patiënten en hun naasten te communiceren, hen in staat te stellen tot regie over de eigen gezondheid en gedeelde besluitvorming toe te passen.
Studiereflectie 2
Je voert een afrondend gesprek met je tutor over je ervaringen in jaar 3 en over je portfolio van de bachelor.
Blok 3
Klinisch wetenschappelijk onderzoek
Inleiding in de wetenschap en in het doen van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.
Patiëntenperspectiefprogramma
Je leert met patiënten en hun naasten te communiceren, hen in staat te stellen tot regie over de eigen gezondheid en gedeelde besluitvorming toe te passen.
CRUX-toets
De CRUX-toets is een kennisretentietoets waarin klinisch relevante basiskennis uit eerdere blokken getoetst wordt.
Blok 4
Gezonde en zieke cellen III
Het accent ligt op goedaardige en kwaadaardige gezwellen (kankervorming).
Medical Humanities
Je doet kennis op over Medische ethiek, Gezondheidsrecht en Wetenschapsfilosofie.
Patiëntenperspectiefprogramma
Je leert met patiënten en hun naasten te communiceren, hen in staat te stellen tot regie over de eigen gezondheid en gedeelde besluitvorming toe te passen.
Studiereflectie 2
Je voert een afrondend gesprek met je tutor over je ervaringen in jaar 3 en over je portfolio van de bachelor.

Jaarindeling

Het onderwijs is ingedeeld in blokken van 5 weken, (jaar 1 en 2) en 6 en 12 weken (jaar 3), met 12-18 uur contactonderwijs per week. Aan het eind van elk blok is er een tentamen. Heb je je tentamen niet gehaald, dan kun je in bepaalde gevallen een vervangende toets maken. Vervangende toetsen vinden plaats in januari, rond Pasen en in de zomer.

Er zijn drie vakantieperiodes: 2 weken met kerst, 1 week in de meivakantie en een zomervakantie.

Bindend Studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 44 studiepunten van de bachelor Geneeskunde behaald hebben om door te mogen gaan met de studie.

Keuzeruimte

In het tweede jaar van de bachelor Geneeskunde volg je in tien weken twee keuzecursussen. Dat heet je profileringsruimte. Je kan keuzevakken volgen bij Geneeskunde, maar ook bij andere opleidingen. De rest van de bachelor bestaat uit verplichte onderdelen.

Stage

In Utrecht kom je als geneeskundestudent al vroeg met patiënten in contact. Zo heb je de Zorgstage in het eerste jaar en al in het derde jaar begin je met je eerste longitudinale integratiecoschap in het ziekenhuis en bij een huisarts. Je leert de aangeleerde theorie toe te passen in de praktijk. Natuurlijk krijg je daarbij deskundige begeleiding. 

De Utrechtse opleiding Geneeskunde is de enige in Nederland waarin zo vroeg in de opleiding coschap wordt gelopen. Andere opleidingen beginnen er doorgaans pas mee in het eerste masterjaar.

Het is in Utrecht in beperkte mate mogelijk om tijdens de bachelor- en masteropleiding cursussen en stages in het buitenland te doen. 

Werkvormen  

in de opleiding is veel kleinschalig onderwijs in werkgroepen. Middels de proeftoetsen en tentamens krijg je steeds feedback en de kans je te verbeteren. 

  • Werkgroep: samen met een docent-begeleider wissel je informatie uit, discussieer je over problemen, formuleer je vragen en presenteer je opdrachten (12 tot 14 studenten).
  • Werkcollege: In een werkcollege van 2 uur krijg je onderwijs met twee groepen tegelijk (24 – 28 studenten).
  • Meet the expert bijeenkomst: aanvulling op de werkgroepen, waarbij je van te voren per mail vragen stuurt aan de expert, om in de bijeenkomst te bespreken.
  • Hoorcollege:  college door een inhoudsdeskundige docent in een collegezaal aan veel studenten tegelijk (304 studenten).
  • Interactief college: in 4 of 6 groepen tegelijk (48 – 84 studenten) krijg je interactief onderwijs van een docent, voorafgaand bereid je opdrachten voor.
  • Practicum: actieve werkvorm waarbij je zelf aan de slag gaat met de leerstof, zoals anatomie in de snijzaal of microscopiseren.
  • E-learning: denk hierbij aan hoorcolleges die je thuis kunt terugkijken (e-lectures) en e-modules en e-simulaties waarmee je belangrijke stof en praktische vaardigheden goed kunt leren en thuis nog eens kunt oefenen.
  • Lichamelijk onderzoek: in de PLO vaardigheidslessen krijg je met een groep van 8-10 studenten interactief onderwijs van een studentassistent over het lichamelijk onderzoek. Dit onderzoek oefen je op elkaar en gedeeltelijk op fantomen (bijvoorbeeld een reanimatiepop).
  • Coschap: tijdens een coschap leer je uit te gaan van klachten van de patiënt en deze te toetsen aan de theoretische kennis die je hebt over het menselijk lichaam, ziekten en gezondheid. Op deze manier kun je onder begeleiding vaststellen wat een patiënt mankeert en welke behandeling nodig is.

Begeleiding en advies

Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden. Op de pagina Begeleiding en advies kun je daar alles over lezen.

Heb je vragen of twijfels?

Neem contact met ons op om ze te bespreken.