Studieprogramma

De bacheloropleiding Geneeskunde duurt 3 jaar. Je krijgt les in verschillende werkvormen. In het derde jaar loop je een coschap in het ziekenhuis en bij een huisarts.

Jaarindeling

Het onderwijs is ingedeeld in blokken van 5 weken (jaar 1 en 2) en 6 en 12 weken (jaar 3), met 12-18 uur contactonderwijs per week. Verreweg het meeste onderwijs vindt plaats op locatie. In een uitzonderlijke situatie kan een deel van het onderwijs ook online plaatsvinden. Via je laptop of computer woon je dit onderwijs bij. Aan het eind van elk blok is er een tentamen. Heb je je tentamen niet gehaald, dan kun je in bepaalde gevallen een vervangende toets maken. Vervangende toetsen vinden plaats in januari, rond Pasen en in de zomer.

Er zijn drie vakantieperiodes: 2 weken met kerst, 1 week in de meivakantie en een zomervakantie.

Bindend Studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 44 studiepunten van de bachelor Geneeskunde behaald hebben om door te mogen gaan met de studie.

Keuzeruimte

In het tweede jaar van de bachelor Geneeskunde volg je in tien weken twee keuzecursussen. Dat heet je profileringsruimte. Je kan keuzevakken volgen bij Geneeskunde, maar ook bij andere opleidingen. De rest van de bachelor bestaat uit verplichte onderdelen. 

Stage

In Utrecht kom je als geneeskundestudent al vroeg met patiënten in contact. Zo begin je al in het derde jaar met je eerste coschap in het ziekenhuis en bij een huisarts. Je leert de aangeleerde theorie toe te passen in de praktijk. Natuurlijk krijg je daarbij deskundige begeleiding.

De Utrechtse opleiding Geneeskunde is de enige in Nederland waarin zo vroeg in de opleiding coschap wordt gelopen. Andere opleidingen beginnen er doorgaans pas mee in het eerste masterjaar.
Het is in Utrecht in beperkte mate mogelijk om tijdens de bachelor- en de masteropleiding cursussen en stages in het buitenland te doen.

Werkvormen

In de opleiding is veel kleinschalig onderwijs in werkgroepen. Middels de proeftoetsen en tentamens krijg je steeds feedback en de kans je te verbeteren. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende werkvormen binnen deze opleiding.

Begeleiding en advies
Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden. Op de pagina Begeleiding en advies kun je daar alles over lezen.

Heb je vragen of twijfels?
Neem contact met ons op om ze te bespreken.