tot

Promotie Matthias Kramm: Balans tussen traditie en ontwikkeling

Offerritueel in Mexico
Een offerritueel ("Ofrenda") van het Ayuuk-volk in Oaxaca, Mexico © Enrique Carrasco Alcántara

Op 18 september verdedigt Matthias Kramm (Ethiek Instituut) zijn proefschrift Balancing Tradition and Development online

Matthias Kramm
Matthias Kramm

Sommige auteurs zeggen dat economische ontwikkeling voorrang heeft op culturele tradities, anderen dat lokale tradities moeten worden beschermd tegen westerse ideeën van vooruitgang. Heeft economische vooruitgang altijd voorrang, ook al leidt dit tot het verlies van lokale tradities? Of moeten lokale tradities worden beschermd tegen westerse inmenging?

Culturele tradities

Op zich zijn tradities noch helemaal goed en waardig, noch helemaal slecht en achterhaald. Tradities kunnen zowel positieve als negatieve aspecten hebben en moeten daarom van geval tot geval worden beoordeeld. Tradities kunnen positief zijn als ze het welzijn van mensen vergroten en hun afhankelijkheid van anderen verminderen. Maar tradities kunnen juist ook negatief zijn als ze het welzijn van mensen beperken en hun afhankelijkheid van anderen vergroten. 

Zelfbeschikkingsrecht

Culturele tradities zijn altijd dynamisch en evolueren voortdurend. Niet-westerse ideeën over ontwikkeling, vooruitgang en welzijn kunnen belangrijk zijn bij de evaluatie van tradities. Voor een dergelijke evaluatie zijn politieke veranderingen nodig en moeten inheemse volkeren zelfbeschikkingsrecht hebben.

De promotie van Kramm is online hier te volgen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw en online te volgen
Promovendus
Dhr. M. Kramm
Proefschrift
Balancing Tradition and Development
Promotor(es)
Prof. dr. I.A.M. Robeyns
Co-promotor(es)
Dr. K. Watene
Dr. D.G. Gädeke
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository