Promotie: Innovating Health Technology Assessment Methods: Barriers and enablers illustrated using Qualitative and Quantitative Methods on Real-World Data

tot

De ontwikkeling en implementatie van methoden voor evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA) is een proces dat nodig is om de kwaliteit van HTA te verbeteren, als reactie op opkomende nieuwe gezondheidstechnologieën en de verscheidenheid in HTA-praktijken. In de loop van de tijd hebben zich echter enkele algemene problemen voorgedaan die de ontwikkeling of implementatie van methoden negatief beïnvloedden, zoals het ontbreken van een duidelijk overzicht van de behoeften van HTA-stakeholders en het gebrek aan expertise over de HTA-methoden.

Om de problemen gerelateerd aan de ontwikkeling of implementatie van HTA-methoden aan te pakken, hebben we in hoofdstuk 2 eerst een conceptueel raamwerk geboden om een algemeen begrip te vergemakkelijken van het innovatieproces van HTA-methoden en de daarbij betrokken rollen. Ook hebben we in hoofdstuk 3 de toepasbaarheid van dit conceptuele raamwerk onderzocht in drie gevallen van innovatieve kwantitatieve methoden op verschillende ziektegebieden (zoals diabetes en hoofd-halskanker), en hebben we de toepasbaarheid van het raamwerk verbeterd door een routekaart te ontwerpen. Naast het bieden van een conceptueel raamwerk, hebben we in hoofdstuk 4-8 specifieke onderzoeksvragen onderzocht die verband houden met de ontwikkeling of implementatie van kwalitatieve en kwantitatieve HTA-methoden met behulp van real-world data (RWD). Meer specifiek hebben we ons in hoofdstuk 4,5 en 6 gericht op methoden die worden gebruikt voor het beoordelen van de kwaliteit van onderzoeken met behulp van RWD; in hoofdstuk 7 en 8 hebben we ons gericht op methoden die gebruikt worden voor het samenvoegen van gerandomiseerde gecontroleerde studies en RWD in (netwerk)meta-analyses.

Dit proefschrift laat zien dat het gebruik van het raamwerk kan leiden tot een groter bewustzijn dat niet alleen onderzoekers, maar ook alle HTA-stakeholders (bijvoorbeeld patiënten, artsen en ontwikkelaars van gezondheidstechnologie) het potentieel hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling of implementatie van HTA-methoden. Ook hebben we in dit proefschrift een aantal mogelijke oplossingen aangeboden voor de uitdagingen van HTA-methode-innovatie. Gezien het gebrek aan vaardigheden om een methode in de HTA-context te implementeren, raden we ontwikkelaars bijvoorbeeld aan om praktijkmensen en begunstigden te informeren over de contexten waarin het gebruik van een methode geschikt is. Met het raamwerk dat we hebben ontwikkeld en de mogelijke oplossingen die we hebben aangeboden, kunnen HTA-stakeholders uit meerdere disciplines betere manieren vinden om samen te werken om HTA-methoden te innoveren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
L. Jiu
Proefschrift
Innovating Health Technology Assessment Methods: Barriers and enablers illustrated using Qualitative and Quantitative Methods on Real-World Data
Promotor(es)
prof. dr. ir. W.G. Goettsch
prof. dr. A.K. Mantel - Teeuwisse
Co-promotor(es)
dr. J. Wang