Promotie Albertina Oegema: Negotiating Paternal Authority and Filial Agency

tot
De thuiskomst van de verloren zoon, Rembrandt van Rijn, 1636 © Rijksmuseum
De thuiskomst van de verloren zoon, Rembrandt van Rijn, 1636 © Rijksmuseum

Op 12 maart verdedigt Albertina Oegema (Filosofie en Religiewetenschap) haar proefschrift getiteld "Negotiating Paternal Authority and Filial Agency".

Rabbijnse parabels

Rabbijnse parabels zijn ontstaan binnen de rabbijnse beweging, een Joodse beweging die opkwam aan het einde van de eerste eeuw in Romeins Palestina. De parabels bevatten een kort narratief over een dagelijks voorval dat door middel van vergelijking of contrast licht werpt op een interpretatieprobleem in de Bijbeltekst. De vaders en zoons in deze parabels staan doorgaans voor God en Israël.

In vroegrabbijnse parabels wordt de relatie tussen vaders en zoons weergegeven als een dynamisch samenspel tussen de autoriteit van de vader en het handelingsvermogen (agency) van de zoon. Waar eerder onderzoek Joodse kinderen voornamelijk als object van het handelen van volwassenen bestudeerde, betoogt Oegema’s studie dat een gedegen analyse van de rol van de zoon noodzakelijk is om de vader-zoonrelatie goed te begrijpen.

Vader-zoonrelaties

Aan de hand van de thema’s vaderlijke zorg en (on)gehoorzame zoons en straffende/belonende vaders laat Oegema zien hoe vaders hun autoriteit zowel op straffende als zorgende wijze uitoefenen. De agency van zoons loopt uiteen van gehoorzaamheid tot verzet en beïnvloedt hun vaders mannelijkheid en eer. De veelvormigheid van de vaderlijke autoriteit en de agency van zoons leidt tot dynamiek in de vader-zoonrelatie. 

Deze weergave van vader-zoonrelaties staat ten dienste van de boodschap van parabels in hun toepassing. Met kleine toespelingen stimuleren deze parabels vaders en zoons zich correct jegens elkaar te gedragen en motiveren zij hun toehoorders om hun verbondsrelatie met God te onderhouden. Vragen naar identiteit en socialisatie zijn daarom onlosmakelijk met de studie van antieke kinderen verbonden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
Albertina Oegema
Proefschrift
Negotiating Paternal Authority and Filial Agency
Promotor(es)
Prof. B. Meyer, Prof. A.B. Merz
Co-promotor(es)
Dr. H.L.M. Ottenheijm
Meer informatie
Full text via