Van tot

e-workshops over ‘Multilingual Literary Cultures in the Middle Ages’

Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, ca. 1332, Museum Meermanno, Den Haag, MMW, 10 B 2, f. 20v. Bron: Wikimedia
Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, ca. 1332, Museum Meermanno, Den Haag, MMW, 10 B 2, f. 20v. Bron: Wikimedia

Het door het NWO-gefundeerde onderzoeksproject ‘The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders, c. 1200- c. 1500’ organiseert een reeks van e-workshops over ‘Multilingual Literary Cultures in the Middle Ages’. Elke bijeenkomst zal worden gewijd aan een thema binnen meertaligheid uit een specifiek disciplinair perspectief.

Meer informatie over de e-workshops is beschikbaar in het Engels.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Zoom
Entree
Gratis
Aanmelden

Registeer voor de e-workshopreeks door een mail te sturen naar multilingualdynamics@gmail.com

Meer informatie
Meer informatie is beschikbaar op de projectwebsite