tot

Critical Views on Stereotypes: An Interdisciplinary Conversation

© iStockphoto.com

Op 24 februari 2021 organiseren dr. Lorena Sosa (SIM), dr. mr. Alexandra Timmer LLM (SIM) en dr. Kathrin Thiele (Gender Studies & Critical Theory) een workshop over "Critical Views on Stereotypes: An Interdisciplinary Conversation" in het kader van de Gender and Diversity Hub.

Deze interdisciplinaire workshop houdt zich bezig met queer, antiracistische, dekoloniale en anti-hegemonische discussies over (gender)stereotypen en stereotypering. Er komen academische en niet-academische stemmen aan bod, en het is de bedoeling om interdisciplinaire en intersectionele visies samen te brengen om de huidige en overheersende benaderingen van de kwestie van stereotypering te problematiseren.

 Meer informatie is beschikbaar in het Engels

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (zoom), stuur een e-mail naar genderanddiversityhub@uu.nl voor de link
Entree
Graag aanmelden via de mail
Aanmelden

genderanddiversityhub@uu.nl

Meer informatie
Voor meer informatie: genderanddiversityhub@uu.nl