Ook chronisch ziek kind heeft baat bij sport

Jongeren met een fysieke beperking of chronische aandoening die twee keer per week sporten, zijn gezonder dan leeftijdgenoten die niet of weinig sporten. Dat blijkt uit onderzoek van Kinderbewegingscentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde (De Hoogstraat Revalidatie) en het lectoraat Leefstijl en Gezondheid (Hogeschool Utrecht).

Handen op voetbal

Meer zelfvertrouwen

Hun studie Health in Adapted Youth Sport (HAYS) is een vergelijking van chronisch zieke kinderen tussen de 8 en 18 jaar die wel of niet tweemaal per week sporten bij een vereniging. De onderzoekers keken onder meer naar fitheid, fysieke activiteit, gezondheid, schoolprestaties en psychosociaal welbevinden. De jongeren die twee keer per week sporten, scoren op alle uitkomstmaten van het onderzoek beter dan leeftijdgenoten die dat niet of één keer per week doen. Zij zijn fysiek fitter en actiever, hebben een lager vetpercentage, een betere conditie van hun bloedvaten, meer zelfvertrouwen en een hogere kwaliteit van leven.

Lees het hele artikel in Mediator

 

Onderzoeksthema Jeugd

Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Hoe helpen we kinderen en jongeren groeien en bloeien in onze snel veranderende samenleving?

Ook interessant: