Good Governance in Sport

Good Governance in Sport book cover

Vandaag is verschenen: Good Governance in Sport (Routledge) onder redactie van Arnout Geeraert en Frank van Eekeren. In dit boek reflecteren diverse onderzoekers op de complexiteit en de nuances van goed bestuur in sportorganisaties. Meer dan ooit is er behoefte aan sportbestuur en -beleid van kwaliteit, zowel vanuit het perspectief van management als van ethiek, inclusiviteit, integriteit en veiligheid. Good Governance biedt daarvoor een uitstekend startpunt.

De auteurs kijken niet alleen naar theoretische perspectieven op leiderschap, waarde, feminisme, cultuur en systemen maar doen ook praktische aanbevelingen voor hervormingsstrategieën, nalevingsbeleid, ethische codes en integriteitssystemen. De nieuwe Code Goed Sportbestuur die NOC*NSF onlangs presenteerde, is daar al een goed voorbeeld van.

Good Governance. Critical reflections is, met dank aan de Universiteit Utrecht, ook gratis en open access beschikbaar.

(Het boek en de tekst hieronder zijn in het Engels)

Good Governance in Sport. Critical reflections


‘This book fills an important gap in the sport governance literature by engaging in critical reflection on the concept of ‘good governance’. It examines the theoretical perspectives that lead to different conceptualisations of governance and, therefore, to different standards for institutional quality.

It explores the different practical strategies that have been employed to achieve the implementation of good governance principles.

The first part of the book aims to shed light on the complexity and nuances of good governance by examining theoretical perspectives including leadership, value, feminism, culture and systems.

The second part of the book has a practical focus, concentrating on reform strategies, from compliance policies and codes of ethics to external reporting and integrity systems. Together, these studies shed important new light on how we define and understand governance, and on the limits and capabilities of different methods for inducing good governance.

With higher ethical standards demanded in sport business and management than ever before, this book is important reading for all advanced students and researchers with an interest in sport governance and sport policy, and for all sport industry professionals looking to improve their professional practice.'

Read more about the content

Available open access

Good Governance. Critical reflections. Arnout Geeraert and Frank van Eekeren (eds.) is available in print and open access.

Go to open access copy