Cultuurliefhebbers

Wanneer wetenschappers en kunstenaars elkaar inspireren, ontstaan nieuwe inzichten en perspectieven. Op deze pagina staan inspirerende voorbeelden, verhalen en ervaringen van projecten met en voor cultuurliefhebbers.

Wil je cultuurliefhebbers betrekken bij je onderzoek?

Neem contact op