Wetenschappers hebben partners nodig die baat hebben bij het onderzoek dat ze doen. Iedereen zou zo’n partner kunnen zijn. Ook mensen voor wie de relevantie van wetenschap niet vanzelfsprekend is. Daarom investeert de Universiteit Utrecht in de betrokkenheid van een breed en divers publiek bij wetenschap, vaak aangeduid met de term publieke betrokkenheid of public engagement.

Wat is public engagement?

Actueel