Fondsen voor publieksactiviteiten

Ben je op zoek naar financiele ondersteuning van je publieksproject? Hieronder staan enkele mogelijkheden.

Public Engagement Seed Fund

Bij dit seed fund kunnen Utrechtse onderzoekers kleine bedragen aanvragen om vernieuwende, onderzoeksgerelateerde public engagement-activiteiten te helpen realiseren. Aanvragen kennen een maximum van €5.000 per keer. Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, zijn er calls. 

Meer informatie over de selectiecriteria vind je op intranet. Of neem contact op met het public engagementteam, ook als je bij het UMCU werkt en niet op het universitaire intranet kunt.

Andere fondsen

  • Neem contact op met je facultaire Research Support Office voor advies.
  • Neem contact op het met Utrechts Universiteitsfonds [intranet] for advies over beschikbare subsidies en fondsen voor je publieksproject.
  • Neem contact op met het Open Science Fund voor advies voor projecten waarbij het betrekken van stakeholders op de langere termijn centraal staat.
  • Diverse culturele fondsen vind je op de pagina Culturele Fondsen [intranet]