Over public engagement aan de Universiteit Utrecht

Wetenschappers hebben partners nodig die baat hebben bij het onderzoek dat ze doen. Iedereen zou zo’n partner kunnen zijn. Ook mensen voor wie de relevantie van wetenschap niet vanzelfsprekend is. Daarom investeert de Universiteit Utrecht ook in de betrokkenheid van een breed en divers publiek bij wetenschap, vaak aangeduid met de term public engagement.

Onder public engagement of publieke betrokkenheid verstaan we de verschillende manieren waarop de activiteiten, resultaten en opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek gedeeld kunnen worden met een breed publiek. Dat is in principe tweerichtingsverkeer: er komt interactie en echte betrokkenheid bij kijken, met als doel dat de activiteit voor beide partijen iets oplevert. 

Publieke betrokkenheid begint bij de vraag: wat gebeurt er in de maatschappij? Door te kijken hoe wetenschap antwoord kan geven op deze maatschappelijke vragen, ontstaat er een betekenisvolle dialoog tussen publiek en wetenschap, die voor beide iets oplevert.

Open Science en public engagement aan de Universiteit Utrecht

Public engagement is één van de thema's van het Open Science Programma van de Universiteit Utrecht. Open Science betekent: wetenschappelijke resultaten en data delen en bruikbaar maken, en ook samen met mensen buiten de academische gemeenschap bepalen waar onderzoek over moet gaan. Dat is essentieel om de relatie tussen wetenschap en samenleving open en democratisch te houden. Daarvoor is nodig dat wetenschappers en andere leden van de samenleving elkaar beter leren vinden, kennen en begrijpen. Daar draagt public engagement aan bij.

Centrum voor Wetenschap en Cultuur

Met een groot en breed netwerk van wetenschappers ontwikkelt het Centrum voor Wetenschap en Cultuur (CWC) public engagementprogramma’s, projecten en interne scholing en kennisdeling, onder meer via het Wetenschapsknooppunt, Studium Generale, Parnassos, en het Universiteitsmuseum. Hiermee ondersteunt het CWC de ambities van de Universiteit Utrecht op het gebied van maatschappelijke impact.

Open in Verbinding. Plan Public Engagement 2021 - 2025

Het Plan Public Engagement Universiteit Utrecht 2021-2025 beschrijft de context van maatschappelijke impact, de leerpunten van eerdere activiteiten en toekomstige actielijnen.

Bekijk het plan

Hoogleraar public engagement Erik van Sebille vertelt

Public Engagement gaat niet alleen over de resultaten maar ook over het proces van onderzoek doen.

Waarom is public engagement belangrijk om te doen?

Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht prof.dr. Henk Kummeling legt uit waarom het belangrijk is dat universiteiten hun onderzoek verbinden aan een breed publiek.

Publieksactiviteiten leveren voordelen op voor:

  • Het publiek: meer begrip voor de resultaten en het proces van wetenschap en van kwesties waar wetenschap een licht op kan werpen; kans om deel te nemen aan wetenschap; leuk om te doen
  • Onderzoekers: verbeteren communicatie- en andere vaardigheden; zicht op andere perspectieven van burgers op de onderzoeksvraag; daagt het denken uit; 
  • Universiteiten: draagt bij aan gunstige profilering; goed voor de fondsenwerving; biedt ontwikkelmogelijkheden voor wetenschappelijk personeel
  • Maatschappij als geheel: draagt bij aan beter geinformeerde keuzes; inspireert nieuwe generatie onderzoekers; daagt vooroordelen uit; draagt bij aan vooruitgang