Applied data science/Artificial intelligence

Internet der dingen

Vanwege het wijdverbreide gebruik van computers en het internet der dingen worden er almaar meer data geproduceerd. Deze data worden vaak doorlopend geproduceerd, wat leidt tot grote datastromen over allerlei maatschappelijke fenomenen.

Het onderzoeksthema Applied data science/Artificial Intelligence houdt nauw verband met het focusgebied Applied Data Science van de universiteit. Binnen dit domein onderzoeken we hoe al deze nieuwe data kunnen worden gebruikt om ons inzicht in de maatschappij te vergroten en de beleidsvorming te verbeteren.

We werken nauw samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht om de gezondheidszorg te verbeteren met behulp van nieuwe databronnen, en met verschillende overheidsinstanties om datagestuurde beleidsvorming te versterken. Hiervoor gebruiken we verschillende soorten data (tekst, sociale media, sensoren) en werken we aan nieuwe methoden om grote hoeveelheden data te analyseren.

In de praktijk zijn data vaak onvolledig. Wij ontwikkelen oplossingen voor problemen in verband met onvolledige data die correcte statistische eigenschappen opleveren.

Meer informatie over de specifieke onderzoeksthema's binnen dit domein: