Datakwaliteit

Data van hoge kwaliteit

Data ontstaan zelden zomaar. Vaak zijn ze een bijproduct van een ander proces (bijv. internetgeschiedenis) of moeten ze actief worden verzameld. Data bestaan in allerlei vormen: onze afdeling houdt zich bezig met het ontwerpen en evalueren van methoden voor het verzamelen van data via vragenlijsten (surveymethoden), data donatie, het ontwikkelen van innovatieve methoden voor de productie van officiële statistiek, en de omgang met ontbrekende data.

Het doel van methoden voor dataverzameling is om data te bemachtigen die geschikt zijn voor het beoogde doel: ze moeten meten wat we willen meten, dit in de loop van de tijd consistent doen, en op tijd en efficiënt worden geproduceerd. Met andere woorden, de methoden moeten transparante en reproduceerbare data opleveren. Meestal zijn de beschikbare data onvolledig. Wij doen onderzoek naar imputatie en modellen voor correctie van ontbrekende antwoorden, met het oog op de omgang met en correctie van ontbrekende data.

Binnen dit onderzoeksdomein werken we intensief samen met andere onderzoekers en met instanties die data verzamelen. We werken in het bijzonder samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en verschillende overheidsinstanties (lokaal en nationaal).

Meer informatie over de specifieke onderzoeksthema’s binnen dit domein: