Onderzoek

Data spelen een belangrijke rol bij kenniscreatie en besluitvorming. Onze afdeling houdt zich bezig met de manier waarop we data kunnen analyseren. Dit doet zij aan de hand van drie thema’s:
 

  1. Hoe komen we aan data van hoge kwaliteit? Hierbij gaat het onder meer om surveymethoden en officiële statistiek, zoals binnen onze samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  2. Het verwerken en uitvoeren van statistische modellen, zodat de data gebruikt kunnen worden om specifieke vragen te beantwoorden. Dit domein omvat een breed scala aan technieken voor data-analyse van waargenomen en/of latente variabelen, Bayesiaanse methoden, longitudinale data, omgang met ontbrekende data en evidence synthesis.
  3. Recenter is er een derde thema aan de missie van onze afdeling toegevoegd: Applied data science/Artificial Intelligence. Data worden tegenwoordig steeds sneller en in grotere hoeveelheden gegenereerd. Daarom zijn er nieuwe manieren nodig voor de vormgeving, manipulatie en analyse van grote hoeveelheden nieuwe soorten data die een onmisbaar onderdeel van onze samenleving en ons onderzoek zijn geworden. Hierbij hoort ook de analyse van ontbrekende data.

De afdeling neemt actief deel aan het universiteitsbrede strategische thema Dynamics of Youth en het focusgebied Applied Data Science. Binnen bijna al onze projecten werken we samen met maatschappelijke partners die data verzamelen of een antwoord op bepaalde vragen willen vinden aan de hand van complexe data. Meer informatie over deze projecten is te vinden bij de negen verschillende aandachtsgebieden waar we aan werken. Deze aandachtsgebieden zijn ondergebracht onder bovenstaande thema’s.
Bij de afdeling werken ongeveer 40 onderzoekers. Meer informatie over de organisatie van de afdeling en de medewerkers is te vinden op de medewerkerspagina.