Mastercommunicatie

De 'stijlgids masters' is bedoeld voor externe en interne ontwerpers en dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van mastermiddelen.

De stijlgids masters geeft richtlijnen voor de vormgeving van middelen voor de doelgroep masterkiezers. Consequent gebruik van kleuren, lettertypen en grafische kenmerken creëert eenheid en vergroot op die manier de herkenbaarheid van de UU bij de doelgroep masterkiezers.

Update 2019

  • De Bembo en Frutiger als lettertype zijn komen te vervallen. Voor communicatiemiddelen zijn alleen de Open Sans en Merriweather toegestaan.
  • Als in communicatie duidelijk is dat de Universiteit Utrecht de afzender is, vermeldt dan niet 'at Utrecht University' in de pay-off 'Master Your Future'.
  • Aanbevolen wordt het gebruik van beeld in combinatie met een citaat om de boodschap meer inhoud te geven op bijv. een cover of banner.
Master payoff
Master payoff in merriweather font
Master brochure Nederlands
Master brochure, Nederlands
Master posters
Master posters