Mastercommunicatie

De 'stijlgids masters' is bedoeld voor externe en interne ontwerpers en dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van mastermiddelen.

De stijlgids masters geeft richtlijnen voor de vormgeving van middelen voor de doelgroep masterkiezers. Consequent gebruik van kleuren, lettertypen en grafische kenmerken creëert eenheid en vergroot op die manier de herkenbaarheid van de UU bij de doelgroep masterkiezers.

Update 2018

  • Toegevoegd is de mogelijkheid om Open Sans en Merriweather te gebruiken als lettertypes. Dit heeft de voorkeur als de communicatiemiddelen zowel offline als online worden gebruikt.
  • Als in de communicatie duidelijk is dat de Universiteit Utrecht de afzender is, dan hoeft 'at Utrecht University' in de pay-off 'Master Your Future' niet vermeld te worden
  • Aanbevolen wordt het gebruik van beeld in combinatie met een citaat om de boodschap meer inhoud te geven op bijv. een cover of banner.
Master payoff
Master payoff in merriweather font
Master brochure Nederlands
Master brochure, Nederlands
Master posters
Master posters