Beeldstijl Universiteit Utrecht en doelgroepen

Fotografie, illustratie en video zijn dragers van de visuele identiteit van de organisatie Universiteit Utrecht en zijn daarom een belangrijk onderdeel van de huisstijl.

Licht, kleur en dynamiek

De huisstijl heeft richtlijnen voor de stijl van beeldmateriaal (fotografie, video en illustratie), geproduceerd in opdracht van de Universiteit Utrecht. Het thema van deze stijl is (zon)licht. Dit thema is afgeleid van het logo van de universiteit, de sol, ofwel de zon. Het thema (zon)licht wordt sterk ondersteund door de beeldelementen kleur en dynamiek. Beeld van de Universiteit Utrecht is herkenbaar aan de bepalende rol van (zon)licht, het warme kleurenpalet en de dynamische compositie in een beeld.

Visuele vertaling kernwaarden

De kernwaarden van de Universiteit Utrecht zijn belangrijk voor beeldmateriaal. Hieronder een visuele vertaling van de vier kernwaarden van de Universiteit Utrecht:

  • Inspiratie: een beeld inspireert, verrast, boeit, intrigeert, wekt verlangen op, maakt nieuwsgierig, straalt intelligentie uit en zet de kijker aan tot het willen weten/zien van meer.
  • Ambitie: een beeld komt krachtig, sterk, actief, doelgericht, internationaal en eigentijds over op de kijker.
  • Betrokkenheid: een beeld komt warm, sociaal, maatschappijgericht over en nodigt de kijker uit om zich te willen verbinden aan de universiteit.
  • Onafhankelijkheid: een beeld is realistisch en maakt de visie/opinie van de Universiteit Utrecht kenbaar aan de kijker.

De realiteit wordt niet vervormd met Photoshop, montageprogramma's of andere bewerkingsprogramma's - campagnes uitgezonderd.

Beeldstijl algemeen (corporate)

Corporate beelden tonen de organisatie als geheel en zijn doelgroepoverstijgend. Het gaat om de identiteit van de universiteit, haar persoonlijkheid. De Universiteit Utrecht als klassieke internationale research universiteit (375 jaar oud). Een universiteit die aansluit op de moderne tijd en werkt aan innovatief, baanbrekend, multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Een universiteit die bijdraagt aan een duurzame samenleving/wereld. De universitaire community bestaande uit o.a. wetenschappers, docenten en studenten werken daarvoor gedreven met elkaar samen aan maatschappelijke vraagstukken.

Kenmerken:

  • Licht is sterk sfeerbepalend en geeft vorm aan de toekomstgerichtheid van de universiteit. Waar mogelijk wordt gewerkt met een klassieke lichtval van linksboven naar rechtsonder in het beeld. Licht wordt aangewend om het beeld een sprankelende, lichte en moderne indruk te geven.
  • Het corporate kleurenpalet van de universiteit bestaat uit rood, geel, zwart en wit. Kleur in beelden zijn over het algemeen licht wanneer moderne aspecten benadrukt worden en warm wanneer historische aspecten benadrukt worden. De kleur geel heeft een belangrijke rol als het gaat om de herkenbaarheid van de universiteit.
  • Dynamiek is in de corporate beeldstijl in diverse gradaties aanwezig.

Campagnefotografie en beeldstijlaccenten doelgroepen

Naast de algemene beeldstijl, gebruiken we voor verschillende doelgroepen van de Universiteit Utrecht een eigen accent in de beeldstijl als het om visuele communicatie gaat. Hieronder volgen voorbeelden van de belangrijkste doelgroepen.

Beeldstijl bachelorcampagne

Beelden gericht op de doelgroep bachelor, tonen op realistische wijze de nieuwe leefwereld/(werk)wereld waarin de student terecht komt. Een inspirerende en uitdagende studieomgeving met de focus op kleinschaligheid en persoonlijke contact. De samenwerking tussen de coachende docent en de nieuwe student staan centraal. Het zijn de docenten die de
student verbindt met de universiteit, de verschillende disciplines, maar ook met de samenleving. Ze geven hoogstaand, kwalitatief, multidisciplinair, kleinschalig onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, zodat de student de ruimte krijgt zich maximaal te ontplooien.

Kenmerken: lichte beelden, frisse kleuren en een speelse dynamiek die past bij de verandering van scholier naar student.

voorbeelden

Beeldstijl mastercampagne

Beelden gericht op de doelgroep master tonen de levensstijl van moderne, zelfbewuste studenten, die kiezen voor een internationale klassieke research universiteit van hoge kwaliteit. Het masterdiploma van de Universiteit Utrecht maakt studenten waardevol voor de nationale en internationale arbeidsmarkt. Beelden tonen de omgeving van stad Utrecht en de Universiteit Utrecht op een manier die refereert aan traditie en historie, waarbinnen de masterstudent symbool staat voor innovatie en moderniteit.

Kenmerken: beelden hebben een reportageachtig karakter (uit het leven gegrepen), het kleurenpalet is warm en iets donker, en voor het thema licht wordt er sterk gespeeld met scherpte-diepte.

Beeldstijl doelgroep alumni

Beelden gericht op de doelgroep alumni tonen de betrokkenheid van alumni bij elkaar en bij de Universiteit Utrecht, en de betrokkenheid van de universiteit bij haar alumni. Beelden tonen de informele, warme sfeer van een universitaire community, waarin alumni als werkende professionals in contact staan met elkaar, met studenten en met medewerkers van de universiteit. Door het uitwisselen van ervaringen/informatie tussen de verschillende generaties ontstaat een hecht, warm en universitair netwerk dat van toegevoegde waarde kan zijn in alle levensfases van de student en alumnus.

Kenmerken: beelden tonen het contact tussen de verschillende generaties, licht speelt een belangrijke rol, het kleurenpalet is warm en de dynamiek is passend voor uitwisseling en groei.