Wat kun je met regeneratieve geneeskunde?

Regeneratieve geneeskunde onderzoekt en gebruikt het zelfherstellend vermogen van het lichaam voor nieuwe therapieën.

Regeneratie is een natuurlijk proces. Het is het weer aangroeien, hernieuwen, en ontstaan van verloren gegane cellen, weefsels en lichaamsdelen.

Zwart met geel gekleurde salamander

Voorbeelden

In de natuur zijn vele voorbeelden van regeneratie te vinden. Denk aan het aangroeien van een staart bij sommige hagedissen en het jaarlijks groeien van het gewei van een hert. Ook bij mensen komt regeneratie voor. Wij hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid een stuk lever terug te groeien als een deel verloren is gegaan. Andere voorbeelden zijn de huid die dichtgroeit als je een snijwond hebt of het weefsel dat melk produceert bij zwangere vrouwen. Regeneratieve geneeskunde onderzoekt en gebruikt dit zelfherstellend vermogen voor nieuwe therapieën.

Bij regeneratieve geneeskunde proberen we het lichaam te helpen herstellen. Dit doen we op veel verschillende manieren.

Manieren om het lichaam te helpen

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om het lichaam te helpen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden via oplosbare moleculen die als verkeerregelaars biologische processen sturen, gentherapie, (kunst)-weefsel, biomaterialen, stamceltherapie en herprogrammering (opnieuw in een bepaalde richting sturen) van cellen. Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die cellen, weefsels en orgaanfuncties repareren, vervangen of herstellen na schade door ziekte of letsel.

Een aantal behandelingen is al beschikbaar in Nederland. In de toekomst kan regeneratieve geneeskunde bijdragen aan alternatieven voor bijvoorbeeld dialyse bij nierziekten en donororganen.

Meer over Wat is Regeneratieve Geneeskunde:

Geschreven door: