Toegang tot de proefdierfaciliteit

De toegang tot het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium is geregeld middels XS-passen. Het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium is onderdeel van gebouw Nieuw-Gildestein.

Een XS-pas geeft toegang tot de te onderscheiden compartimenten in het gebouw Nieuw-Gildestein. De te onderscheiden compartimenten waarvoor separaat toegang kan worden aangevraagd zijn aangegeven op het formulier “Aanvraag/verlenging toegang proefdierfaciliteit (XS-pas)”.

Een XS-pas geeft toegang binnen de reguliere toegangstijden van het GDL: maandag tot vrijdag van 6.30 tot 19.30 uur en in het weekend en op feestdagen van 6.30 tot 13.30 uur. Indien u toegang wilt buiten deze tijden, kunt u dat apart aanvragen. Zie de procedure Reguliere toegangstijden GDL.

Een XS-pas is strikt persoonlijk (op naam geregistreerd) en mag niet door anderen worden gebruikt. Misbruik van de pas kan leiden tot ontzegging tot de proefdierfaciliteit.

Verlies dient binnen 24 uur gemeld te worden bij het bedrijfsbureau GDL, Tel: 030-2535300 (buiten kantooruren bij Security, Tel: 030-2531300).

Aanvragen en/of verlengen

Een XS-pas/toegang kan aangevraagd of verlengd worden door het formulier “Aanvraag/verlenging toegang proefdierfaciliteit (XS-pas)” volledig ingevuld in te leveren bij de receptie/balie van het GDL. Een kopie van het formulier wordt na verwerking gestuurd naar het op het formulier ingevulde e-mailadres of wordt uitgereikt bij het afhalen van de XS-pas.

Alleen bij de balie ingeleverde originele formulieren worden in behandeling genomen.

Indien de aanvrager met proefdieren gaat werken en niet art. 9 of art. 12 bevoegd is, mag de aanvrager alleen onder toezicht van een art. 9 / art. 12 bevoegd persoon werken. Hiervoor is toestemming van de art. 14 nodig. De aanvrager dient zorg te dragen voor diens handtekening op het formulier.

Indien het een eerste aanvraag betreft dient de aanvrager een afspraak te maken voor een intakegesprek met de betreffende afdeling waar de gewenste toegangen onder vallen.

De aanvrager dient het formulier voor akkoord te ondertekenen en draagt zorg voor een handtekening van diens projectleider.

Een XS-pas kan 2 maanden voordat hij verloopt verlengd worden door een nieuw formulier “Aanvraag/verlenging toegang proefdierfaciliteit (XS-pas)” volledig ingevuld in te leveren bij de receptie/balie van het GDL. De vervaldatum is te vinden op het formulier waarvan de aanvrager een kopie ontvangt alsmede op de verlooplijst. Als verlenging niet is aangevraagd, zal de toegang worden geblokkeerd.

Meer weten?

Receptie/balie

Formulier

Aanvraag/verlenging toegang proefdierfaciliteit (XS-pas) (NL)

Application/extension access CLARF (XS-card) (EN)