Tarieven

Tarieven voor huisvesting en verzorging zijn gebaseerd op diersoort en type huisvesting. De geldende tarieven zijn op te vragen bij het secretariaat van het GDL (secretariaat-GDL@uu.nl).