Levering van proefdieren

Levering van proefdieren

Het GDL kan de aankoop verzorgen van de dieren voor uw onderzoek. Hierbij wordt de microbiologische status van de dieren vooraf goed bekeken.

Levering via vaste leveranciers
Dieren die besteld worden bij onze vaste leveranciers (hiervan is de microbiologische status bekend) worden in principe twee weken na bestelling geleverd.

Levering via overige leveranciers
Bij een bestelling buiten de vaste leveranciers van het GDL om is een beoordeling door de importcoördinator van het GDL vereist.
Iedere leverancier dient onder andere te voldoen aan de GDL-richtlijnen voor wat betreft de microbiologische status. Voordat dieren geleverd worden aan het GDL dient de leverancier de gezondheidsstatus (meestal volgens de FELASA-richtlijnen) inzichtelijk te maken.

Saneren
Dieren van niet-commerciële fokkers en dieren die niet voldoen aan de microbiologische richtlijnen van het GDL dienen gesaneerd te worden. Het GDL kan deze sanering (embryotransplantatie) coördineren.

Acclimatiseren
De onderzoekers wordt geadviseerd om de dieren een week te laten acclimatiseren voordat men start met de studie. Grote dieren dienen minimaal 1 tot 2 weken te acclimatiseren. Deze dieren zijn bij binnenkomst reeds individueel gemerkt.

Transport
Heb je als onderzoeker hulp nodig bij het transport van dieren. Het GDL kan hierbij helpen. Neem daarvoor contact op met onze afdeling Compliance: compliance@uu.nl