Reguliere toegangstijden

Doel

In verband met de beveiliging van het GDL en het veilig werken voor gebruiker en/of medewerker heeft het GDL ervoor gekozen zijn toegangstijden te herzien. Deze procedure geeft aan op welke tijden het GDL toegankelijk is.

Doelgroep

Medewerkers en onderzoekers die werkzaam zijn in GDL ruimten.

Reguliere toegangstijden GDL

In verband met de beveiliging van het GDL (o.a. in het kader van dierenactivisme, oneigenlijke toegang via oneigenlijke verkregen toegangspassen, meeliften op passen van anderen – inbraak/vernielingen administratie en dierverblijven) en het veilig werken voor gebruiker en/of medewerker (vanwege ARBO), heeft het GDL ervoor gekozen zijn toegangstijden te herzien.

Het GDL is voor houders van een XS-pas toegankelijk van:

  • maandag tot vrijdag van 6.30 tot 19.30
  • in het weekend en op feestdagen van 6.30 tot 13.30.

Toegang buiten de reguliere toegangstijden

Gebruikers en/of medewerkers die buiten deze tijden (op bepaalde dagen, gedurende een bepaalde periode) toegang willen hebben tot het GDL, kunnen een schriftelijk verzoek indienen (met redenen omkleed) bij de betreffende teamleider of de directie van het GDL voor een tijdelijke en begrensde oprekking van de toegangstijden. Dat doen zij door het invullen van het formulier Verzoek tot toegang GDL buiten reguliere toegangstijden.

Alleen werken

Aangezien er bij werken buiten de reguliere toegangstijden vaak sprake is van Alleen werken (buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden verrichten), is in die situaties het beleid Alleen werken van toepassing.

Formulieren

Verzoek tot toegang GDL buiten reguliere toegangstijden