Fok

Fok binnen het GDL
Binnen het GDL kunnen dieren voor onderzoek onder specifieke omstandigheden voor verschillende doeleinden gefokt worden.

Binnen het GDL kunnen de volgende dieren gefokt worden:

  • Wildtype, transgene en knock-out muizen
  • Zebravinken

De microbiologische omstandigheden waaronder de dieren gehuisvest worden vindt u hier.