Onderzoeksondersteuning

Onderzoeksondersteuning
Binnen het GDL zijn er verschillende faciliteiten ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn er diverse gespecialiseerde ruimtes voor het uitvoeren van dierexperimenten, waaronder een infectie-unit, diverse OK-ruimten en een ruimte voor microchirurgie.

Het GDL kan zowel ondersteuning bieden bij het uitvoeren van biotechnische ingrepen als het volledig zelfstandig uitvoeren van studies voor de onderzoeker.

Bij o.a. de volgende studies biedt het GDL ondersteuning:

  • studies met transgene, knock-out dieren
  • studies met dieren met diverse microbiologische status, zoals bv. Infectiestudies

Ondersteuning bij biotechnische handelingen
Daarbij kunnen de volgende biotechnische handeling worden uitgevoerd:

  • fokken van GGO’s 
  • uitvoeren van diverse injectietechnieken (oa. subcutaan/intramusculair/ intraperitoneaal/intradermaal/intraveneus)
  • voedingsproeven
  • bloedafnametechnieken (o.a. oorarterie/oorvene/hartpunctie/plasmaferese/wangpunctie/vena saphena)
  • anesthesie (inhalatie/CO2/isofluraan)
  • euthanasie
  • post-operatieve pijnbestrijding
  • intensieve zorg en pijnbestrijding na operaties en behandelingen