Over het GDL

"Het welzijn van de dieren staat bij het GDL hoog in het vaandel."

De primaire taak van het GDL is huisvesting en verzorging van proefdieren. Dit is mogelijk voor een grote diversiteit aan diersoorten. Het GDL werkt op een professionele, klantgerichte manier. Het welzijn van de dieren staat hierbij hoog in het vaandel.

3 V's
Het binnen het GDL verrichte onderzoek staat ten dienste van het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Bij de planning en uitvoering van dierproeven wordt altijd naar vervanging, vermindering en verfijning van de dierproef gestreefd, de zogenaamde 3 V’s.

  • vervanging: de dierproef wordt vervangen door een alternatief zonder proefdieren
  • vermindering: het aantal dieren per proef wordt zo veel mogelijk verminderd
  • verfijning: het ongerief (pijn/ongemak) van de proefdieren wordt zo veel mogelijk voorkomen, voor, tijdens en na de proef.

Lees meer over de 3 V’s en het verantwoord inzetten van proefdieren op de site van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht (IvD).

Het GDL is AAALAC en ISO-geaccrediteerd.