Onderzoekers

CHA is niet alleen een portal voor externen die contact zoeken met onderzoekers in verband met hun werk in de kunst- en cultuursector of de creatieve industrie. Als onderzoeker ben je misschien ook op zoek naar manieren om je je wetenschappelijke werk verder te ontwikkelen vanuit een nauwe relatie met het culturele veld.

Het kan ook zijn dat je met collega’s en andere onderzoekers of docenten wil sparren over het samenwerken of lesgeven in transdisciplinaire of interdisciplinaire contexten. Of je wil graag wat meer horen over de mogelijkheden en ervaringen in het ontwikkelen en geven van onderwijs voor professionals – specifiek voor de culturele sector en de creatieve industrie.  

Via CHA kan je in contact komen met externe partners, maar ook met andere onderzoekers en collega’s die ook geïnteresseerd zijn in de creative humanities of het werken met en voor de culturele sector. Je kan met voorstellen en verzoeken bij ons komen voor intercollegiale uitwisseling of consultatie – denk aan brownbag lunches, gastsprekers, seminars of andere activititeiten. Bovendien kan je op diverse manieren je eigen expertise bekend maken via ons netwerk.  

Kijk voor informatie en inspiratie naar ons aanbod en porfolio, maar neem vooral direct contact op om je interesse kenbaar te maken. Ook kan je met ons spreken over wat je vragen of ideeën zijn.  

Aanbod
Portfolio
Contact