Over de Academy

De Creative Humanities Academy brengt professionals en makers uit de culturele en creatieve sector in contact met academische onderzoekers en studenten. Vanuit de relatie tussen tussen creatieve praktijken en academisch onderzoek, en puttend uit een breed professioneel, institutioneel, en interdisciplinair netwerk, ontwikkelen we expertise op het snijvlak van cultuurtheorie en filosofie, cultuurbeleid en curatie, en diverse maakpraktijken.  

We bieden postacademisch onderwijs, ontwikkelen onderzoek, en geven advies op maat. Ook bemiddelen we tussen professionals, onderzoekers, en studenten voor samenwerking en een divers aanbod van lezingen, workshops, cursussen, en advies bij projecten. We kunnen advies geven over specifieke thema's, kwesties en debatten, waarbij we steeds vertrekken vanuit de productieve relatie tussen maakpraktijken en de volle breedte van de geesteswetenschappen.  

Onze specialismen zijn cultuurtheorie en filosofie, onderzoek naar kunst- en cultuurbeleid, onderwijsinnovatie en interdisciplinaire en (co-)creatieve methoden. We werken met diverse culturele instellingen en netwerken, alsook met individuele makers en artistiek leiders. Hierbij hebben we toegang tot een breed netwerk van wetenschappers en (inter)nationale samenwerkingspartners en alumni. 

Ben jij als professional, onderzoeker, docent, of student op zoek naar een verdieping en verbreding van je kennis, naar advies, of samenwerking? Ben je benieuwd naar innovatieve methoden en werkvormen voor je maakpraktijken, je onderzoek, of voor onderwijs? Kijk hier voor meer informatie over ons aanbod of neem contact met ons op over je vraag of idee.  

Neem contact op