“Ik geloof dat de kwaliteit van het onderwijs baat heeft bij een diverser curriculum.”

Fedoua Ouchan studeert Rechtsgeleerdheid en is lid van de stuurgroep Equality, Diversity & Inclusion. Zij zet zich in voor een diversere en inclusievere universiteit.

"Voor mij betekent diversiteit en inclusie dat iedereen erbij hoort en dat iedereen zich fijn voelt. De kwaliteit van het onderwijs schiet ook omhoog doordat iedereen zich volledig inzet.

Mijn persoonlijke band met diversiteit en inclusie is heel hecht. Ik ben geen traditionele student: ik kom van het mbo en ben daarna de weg gaan bewandelen naar het hbo. Nu ik op de universiteit zit, mis ik wel de band tussen studenten onderling.

Het mooiste voorbeeld dat ik heb gezien is dat studenten van Geowetenschappen zich hard maken voor diversiteit en inclusie. Ze hebben het heft in eigen handen genomen om ervoor te zorgen dat hun eigen curriculum diverser is en daar ook als het ware oplossingen voor hebben gevonden. Dat is prachtig om te zien. Dat zouden eigenlijk alle studenten moeten doen."