Alumnus Ruben Spelier

Mijn loopbaan als consultant

Alumnus Ruben Spelier blikt terug op zijn carrière van student Bestuurs- & Organisatiewetenschap tot nu.

alumni-SpelierRuben_385x257

Studie: Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht – Master Beleid en Politiek, Erasmus Universiteit Rotterdam
Bedrijf: Sira Consulting
Functie: Consultant
Stichting: Denkkracht Utrecht
Rol: Medeoprichter en secretaris
Werkervaring: Adviseur Politieacademie, Trainee Netwerkstad Twente
Nevenactiviteiten: Lid Rekenkamercommissie gemeente Buren (huidig), Faculteitsraad REBO 2007-2008 Universiteitsraad 2008-2009, Assessor REBO 2009-2010, Lid Nationale Denktank 2010, student-assitent prof.dr. Mirko Noordegraaf (2007-2011)

“Onderscheidende toegevoegde waarde leveren voor de publieke sector. Dat is mijn belangrijkste drijfveer, zowel in mijn werk als organisatieadviseur (Sira Consulting), als een van de initiatiefnemers van stichting Denkkracht Utrecht en bij deelname aan o.a. Battle of Concepts.

Geboren en getogen bij een ambachtelijke bakkerij in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) was er tot mijn 12e maar één wens; het vak van mijn vader leren en de bakkerij overnemen. Tot de middelbare school. Toen ontstond mijn interesse in de werking van organisaties en maatschappelijke vraagstukken. In vakken als maatschappijleer en Management & Organisatie had ik het meeste plezier, evenals in het werk voor de Medezeggenschapsraad. Na mijn middelbare school vertrok ik op mijn 18e richting Utrecht om te gaan studeren; Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Vanaf dat moment kon ik me fulltime richten op politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken, prachtig! Naast mijn studie heb ik op veel verschillende manieren geprobeerd ervaring op te doen met de praktijk van organiseren; als lid van o.a. de faculteitsraad en de Universiteitsraad, als student-assistent en als lid van de Nationale Denktank. Deze praktijkervaringen waren een zeer waardevolle leerschool in de werking van (publieke) organisaties en als voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Na mijn studie koos ik bewust voor de lokale (eerste) overheid; het direct contact tussen overheid, organisaties, ondernemers en burgers en de nieuwe taken voor gemeenten vormen een prachtige (organisatie)uitdaging. Na mijn eerste werkjaar heb ik de overstap gemaakt naar de adviessector (voor de publieke sector). Vanuit mijn huidige rol als consultant adviseer ik overheden en bracheorganisaties over wet- en regelgeving, beleid en het optimaliseren van dienstverlening en processen. In combinatie met mijn werk voor Denkkracht Utrecht en de Rekenkamercommissie van de gemeente Buren zijn mijn weken stevig gevuld met uitdagende vraagstukken in het publiek domein. Een mooi vervolg op een prachtige studieperiode aan de USBO."

Onderscheidende toegevoegde waarde leveren voor de publieke sector, dat is mijn belangrijkste drijfveer.
Ruben Spelier

Wat zijn je tips voor studenten en starters op de arbeidsmarkt?

1. Durf Dwars te Denken
“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them”, aldus Einstein. Organisatieontwikkeling en innovatie zijn taaie processen. Ze vragen om andere denkpatronen. Een andere blik kan elke professional en organisatie verder helpen, of het nu een andere discipline, een andere leeftijd, of een ander tak van sport is; andere perspectieven leveren andere antwoorden op. De dagen die we met de young professionals van Denkkracht Utrecht organiseren samen met publieke organisaties zijn daarvan telkens een illustratie. Of zoals Margareth Heffernan het in de beste TEDX-lecture stelt: ‘Dare to Disagree’.

2. Volg je passie
Of het nu gaat om een prachtig product als ambachtelijk brood (zoals mijn ouders dit maken) of een stevig en doordacht organisatieadvies voor een gemeente of ministerie (in mijn huidige werk): het belangrijkste is volgens mij dat je je hart volgt en met toewijding werkt aan datgene waar je energie van krijgt. Gaandeweg de middelbare school ontdekte ik dat mijn hart lag bij maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. De uitdaging om die vraagstukken met creativiteit, andere perspectieven en degelijke analyses te ‘kraken’ is waar ik elke dag met veel plezier en enthousiasme aan werk.

Achterom kijkend naar Zeeuws-Vlaanderen, nog een laatste suggestie over passie volgen, vakmanschap, en het realiseren van dromen. Een prachtige documentaire over sterrenkok Sergio Herman (afkomstig uit Sluis): ‘Fucking Perfect’.