Promoties

Bijvoorbeeld: 04/26/2019
Academiegebouw Universiteit Utrecht
vrijdag 26 april 2019 10:30 tot 11:30
Minou de Ruiter verdedigt haar proefschrift 'Walking the Tightrope. Political accountability, blame and ministerial survival in two Parliamentary systems'.
Globe in hand
vrijdag 26 april 2019 12:45 tot 13:30
Promotie van Sebastiaan Huizer
© iStockphoto.com
maandag 6 mei 2019 10:30 tot 11:30
Op 6 mei 2019 zal Klaske Elving-Heida haar proefschrift 'Effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4' verdedigen.
Globe in hand
maandag 6 mei 2019 12:45 tot 13:30
Promovenda Eveline Mezger ontwikkelde een nieuwe, onafhankelijke manier om het zoutgehalte van de zee in het verleden te reconstrueren.

Pagina's

RSS