Dr. Peter Pelzer

Dr. Peter Pelzer

Peter Pelzer is universitait docent Planologie en Urbane Toekomst binnen het departement Sociale Geografie en Planologie van Faculteit Geowetenschappen, en verbonden aan de Urban Futures Studio. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop de toekomst tastbaar wordt gemaakt in het heden en hoe beter begrip hiervan kan bijdragen aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen. In zowel zijn onderzoek als lesgeven heeft hij een transdisciplinaire aanpak, zoals een klas gemengd met beleidsmakers en een ontwerpcompetitie

Hoe zou een stad zonder fossiele brandstoffen eruitzien?

Peter Pelzer is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2019.