Gezonde ontwikkeling en problemen

Hoe verloopt een gezonde ontwikkeling van baby tot jong-volwassene?

Ons onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veelal worden ook ouders, broers en zussen, leerkrachten  of leeftijdgenoten hierbij betrokken. Door het onderzoek een aantal keren te doen (longitudinale studies) kunnen we nagaan welke invloed de omgeving heeft op de ontwikkeling van het kind.
We kijken of vroege kenmerken van een kind belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkeling en of bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen met risico-factoren zoals een vroeggeboorte, op dezelfde manier verloopt.
Individuele kenmerken als zelfregulatie,  temperament en persoonlijkheid maken deel uit van ons onderzoek dat gericht is op jonge kinderen, de basisschoolleeftijd, adolescenten en jongvolwassenen. Ook de verschillen tussen jongens en meisjes, de seksuele ontwikkeling en de invloed van ouders, leeftijdsgenoten en media maken onderdeel uit van ons onderzoek.

Welke problemen kunnen kinderen en jongeren ontwikkelen?

Tijdens je ontwikkeling kun je last krijgen van piekeren, angst of depressie. We noemen dit internaliserende psychosociale problemen. Ook kun je vaak agressief reageren of zelfs crimineel gedrag laten zien, gedrag waar vaak anderen last van hebben. Dat noemen we externaliserende psychosociale problemen. Ook een combinatie komt voor en veel kinderen hebben aandachtsproblemen. Deze problemen kunnen in lichte mate voorkomen, maar ook zeer ernstig zijn en jongeren in hun ontwikkeling bedreigen. We onderzoeken hoe het komt dat sommige kinderen of jongeren deze problemen krijgen en anderen niet, welke factoren daar een rol bij spelen, hoe we het kunnen voorkomen (preventie) en kunnen behandelen via interventies.