Bedreigingen

Welke invloed hebben levensgebeurtenissen/ bedreigingen als vroeggeboorte, echtscheiding, ziekte en overlijden?

Kinderen kunnen in hun ontwikkeling te maken krijgen met een aantal bedreigingen. Te vroeg geboren kinderen (prematuur) vereisen specifieke zorg van hun ouders. In het STAP-project volgen wij kinderen die matig te vroeg (32-37 weken zwangerschap) geboren zijn tijdens hun ontwikkeling. Ook echtscheidingen vormen een bedreiging. In Nederland maken jaarlijks 70.000 kinderen een echtscheiding mee. Wij onderzoeken de gevolgen hiervan binnen gezinnen.
Kinderen kunnen ook te maken krijgen met ziektes in het gezin. Wat betekent het voor kinderen en ouders als een ouder kanker krijgt? Door ons onderzoek hopen we een betere ondersteuning te kunnen bieden.
En ons onderzoek naar pesten is belangrijk. Veel kinderen ervaren op school dat ze gepest worden, maar kunnen ook dader zijn. In ons onderzoek bestuderen we de kenmerken van daders en slachtoffers en kijken we naar de gevolgen van pesten.