Bedreigingen

Welke invloed hebben levensgebeurtenissen/ bedreigingen als vroeggeboorte, echtscheiding, ziekte en overlijden?


Kinderen kunnen in hun ontwikkeling te maken krijgen met een aantal bedreigingen. Te vroeg geboren kinderen (prematuur) vereisen specifieke zorg van hun ouders. In het STAP-project volgen wij kinderen die matig te vroeg (32-37 weken zwangerschap) geboren zijn tijdens hun ontwikkeling. Daarnaast is (echt)scheiding eveneens een risicofactor voor het welzijn van kinderen. Wereldwijd groeien veel kinderen op met gescheiden ouders en in Nederland maken jaarlijks ongeveer 86.000 kinderen de scheiding van hun ouders mee. In het onderzoeksproject ‘Gezinsrelaties na Scheiding’ zijn meerdere gezinsfactoren onderzocht die de individuele verschillen in het welzijn van kinderen na scheiding zouden kunnen verklaren. Daarnaast bekijken we hoe deze gezinsfactoren precies gerelateerd zijn aan het welzijn van kinderen en welke kinderen er mogelijk vatbaarder zijn voor de impact van deze gezinsfactoren.
Kinderen kunnen ook te maken krijgen met ziektes in het gezin. Wat betekent het voor kinderen en ouders als een ouder kanker krijgt? Door ons onderzoek hopen we een betere ondersteuning te kunnen bieden.
En ons onderzoek naar pesten is belangrijk. Veel kinderen ervaren op school dat ze gepest worden, maar kunnen ook dader zijn. In ons onderzoek bestuderen we de kenmerken van daders en slachtoffers en kijken we naar de gevolgen van pesten.

Voorbeelden van ons onderzoek