Meetinstrumenten

Wat kun je doen om ontwikkeling, psychosociale problemen en opvoeding in kaart te brengen?

Binnen onze afdeling worden verschillende meetinstrumenten ontwikkeld en onderzocht. Met deze tests, vragenlijsten of observaties kunnen we de ontwikkeling, psychosociale problemen en opvoeding onderzoeken in bijvoorbeeld longitudinale studies van premature kinderen of interventiestudies bij angstige of agressieve kinderen. Hieronder staat een beschrijving van een aantal van deze instrumenten.  Neem voor meer informatie over één van deze instrumenten contact op met de desbetreffende onderzoeker.