Preventie van depressie bij adolescenten

Kernelementen van Cognitieve Gedragstherapie in de preventie van depressie in adolescenten

Kernelementen van Cognitieve Gedragstherapie in de preventie van depressie bij adolescenten: Doet het type en de volgorde van elementen ertoe?

Preventieprogramma’s gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie (CGT) behoren tot de meest onderzochte en effectief bewezen programma’s in de preventie van depressie bij adolescenten. Tot nu toe is er voornamelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van totale CGT-protocollen en nog weinig naar de specifieke elementen van deze protocollen. De meest voorkomende CGT-elementen bij bestaande depressieprogramma’s zijn cognitieve herstructurering, gedragsactivatie, ontspanningsoefeningen en probleem oplossingsvaardigheden.

Het doel van deze studie is om meer zicht te krijgen op de differentiële (kosten-)effectiviteit van verschillende typen en volgordes van CGT-elementen in de preventie van depressie bij adolescenten. Tevens worden moderatoren en mediatoren onderzocht.

Onderzoekers

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt met:

Financiering

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw (nummer 70-72900-98-15101). Het onderzoek is goedgekeurd door de METC van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) (dossiernummer: NL59152.041.16, METC 16/653).