Onderzoek

Onderzoek Orthopedagogiek:Psychosociale Problemen

Uniek in ons onderzoek is dat we ons richten op de gezonde ontwikkeling van baby tot jongvolwassene, op de problemen die daarbij kunnen ontstaan en op de risicofactoren die een belangrijke rol kunnen spelen. Om gezond op te groeien is de opvoeding door ouders belangrijk. Ook de relaties met mensen in de directe omgeving zoals broers en zussen, op school en vrienden hebben invloed. Wanneer kinderen te vroeg geboren worden, een moeilijk temperament hebben, te maken krijgen met (v)echtscheiding, ernstige ziekte of een overlijden in de familie of wanneer ze gepest worden door leeftijdgenoten (bijvoorbeeld via social media) is er sprake van risicofactoren die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van psychosociale problemen bij kinderen. Ze kunnen gaan piekeren en angstig of depressief worden, of juist agressief. Het effect van interventies (behandelingsprogramma's) die een kind helpen zich verder te ontwikkelen, of ondersteuningsprogramma's voor ouders om hun kind beter te begeleiden, onderzoeken we ook. Om opvoeding en ontwikkeling in kaart te brengen moeten we meetinstrumenten gebruiken, die we soms zelf opzetten en ontwikkelen.

Dynamics of Youth

Veel van het onderzoek van de afdeling Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen valt binnen het universitaire onderzoeksthema 'Dynamics of Youth'.
Onderzoekers van vakgroepen van de gehele Universiteit Utrecht werken samen en nemen best practices uit hun disciplines mee om vraagstukken te beantwoorden.

CAS

Het onderzoeksprogramma van de afdeling is onderdeel van het Utrecht Centre for Child and Adolescent Studies (CAS).