De ontwikkeling van zelfregulatie in relatie tot omgevingsfactoren en de hersenontwikkeling van baby's en peuters

Hersen- en gedragsontwikkeling bij kinderen

Het concept zelfregulatie is al vaak onderzocht, waarbij veel studies hebben gekeken naar de invloed van omgevingsfactoren, zoals de opvoeding van ouders en demografische gegevens. Resultaten uit eerdere (neurowetenschappelijke) onderzoeken laten ook zien dat zelfregulatie een relatie heeft met individuele verschillen in hersenactiviteit en dat hersenactiviteit een relatie heeft met omgevingsfactoren. Hoewel hersenactiviteit, omgevingsfactoren en zelfregulatie daarom een verband met elkaar lijken te hebben, zijn deze factoren voornamelijk los van elkaar onderzocht. Om deze verbanden verder te onderzoeken, worden de resultaten van vergelijkbare eerder uitgevoerde studies systematisch geanalyseerd (twee meta-analyses). Daarnaast wordt er voor dit project gebruik gemaakt van data van de YOUth cohort studie. Deze grootschalige en longitudinale studie met herhaalde metingen van hersen- en gedragsontwikkeling volgt kinderen in hun ontwikkeling vanaf de zwangerschap tot de adolescentie. Met behulp van EEG data, ouder-kind interactie video’s en vragenlijsten proberen wij een longitudinaal mediatie model van zelfregulatie in kaart te brengen tijdens de eerste levensjaren.

Samenwerking

Onderzoekers