Preventie en behandeling van angst en depressie bij kinderen en jeugd

Angst en depressie bij kinderen en jeugd

Angst en depressie behoren tot de meest voorkomende psychische problemen bij jeugdigen en hebben vergaande consequenties op individueel, gezins- en maatschappelijk niveau. Er is er een grote hoeveelheid preventie- en interventieprogramma’s gericht op het voorkomen en/of behandelen van angst en depressie bij jeugd, maar voor praktijkprofessionals is het lastig om in te schatten waarin deze programma’s zich van elkaar onderscheiden, voor welke doelgroepen ze bruikbaar zijn en hoe ze toepasbaar zijn in verschillende sectoren van de Jeugdhulp.

Met een (angst en stemmings)consortium van verschillende onderzoeks-, kennisinstituten en praktijkinstellingen hebben we een overzicht gemaakt van alle relevante programma’s, hun kenmerken en beschikbare nationale en internationale onderzoeken. De komende drie jaar gaan we op verschillende manieren gedetailleerder onderzoeken voor WIE welke programma’s het beste werken, HOE ze het beste werken en WAT (welke onderdelen in de programma’s) er het beste werkt. Deze kennis moet leiden tot concretere adviezen om het huidige grote aantal programma’s in te dikken.

Onderzoekers