Sociale beeldvorming op de werkvloer

Sociale beeldvorming op de werkvloer

Bij onderzoek naar, en de ontwikkeling van, interventies op het gebied van diversiteit en inclusie vinden we het belangrijk gebruik te maken van de wetenschappelijke literatuur - onder andere ten aanzien van sociale beeldvorming. Tot op heden berust veel van de wetenschappelijke kennis over dit onderwerp echter op onderzoeksgegevens die buiten Nederland zijn verzameld; in enkele andere Europese landen, maar met name in de Verenigde Staten. Met dit project willen we te weten komen wat de beeldvorming is van sociale groepen in de Nederlandse samenleving als geheel en, meer specifiek, binnen organisaties, om zo ook professionals in Nederland beter te begeleiden. Het onderzoek brengt in kaart hoe verschillende sociale groepen worden gezien in termen van een aantal persoonlijkheidsdimensies (zoals competentie en warmte).

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Nobbe Mieras, aanbieder van presentatie- en leiderschapstrainingen voor professionals met gebruikmaking van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Nobbe Mieras maakt een vertaalslag van relevante wetenschappelijke inzichten naar de werkvloer en welke rol sociale beeldvorming daar kan spelen. Ook voor hen is het daarom belangrijk te weten wat Nederlandse onderzoeksgegevens laten zien.

Betrokken onderzoekers

Betrokken medewerkers buiten de UU

  • Farah Nobbe
  • Natalie Holwerda-Mieras