Projecten

We streven ernaar fundamenteel onderzoek rechtstreeks te koppelen aan bruikbare inzichten en toepassingen voor de praktijk. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek te doen naar vragen vanuit organisaties en de maatschappij en door, bij bijvoorbeeld het toepassen van interventies in de praktijk, evidence-based te werk te gaan.
De brug tussen de wetenschap en de praktijk verwezenlijken we door:
 

  • samenwerking met externe partijen;
  • het doen van toegepast onderzoek (door dataverzameling uit verschillende organisaties en het testen van interventies in de praktijk);
  • het doen van experimenteel onderzoek (en het combineren van zelfrapportages en gedragsmethoden met psychologische en neurowetenschappelijke methoden in de labs);
  • het delen van onze bevindingen, kennis en ervaringen met de samenleving.