Integriteitslab

Problemen met integriteit in een organisatie zijn niet op te lossen door gewoon de ‘rotte appel’ te ontslaan. Je moet ook nagaan hoe de gang van zaken en het klimaat op de werkvloer heeft bijgedragen aan het ontstaan van het probleem. Daarbij kunnen toezichthouders een belangrijke bijdrage leveren.

Moraliteit gaat over wat ‘goed’ en ‘fout’ is. Maar dat is niet zo ‘zwart’ en ‘wit’: wat wij mensen zien als moreel of ethisch gedrag, wordt in sterke mate beïnvloed door de normen van onze sociale omgeving en de groepen waartoe we behoren. Binnen organisaties beïnvloedt de organisatiecultuur dan ook het morele gedrag van werknemers. Maar hoe kunnen organisaties ethisch en moreel gedrag onder werknemers dan bevorderen? Wat bepaalt welke (morele) keuzes worden gemaakt? En hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat werknemers leren van fouten die gemaakt worden?

Met ons onderzoek in het Integriteitslab laten we zien hoe mensen richting geven aan hun morele kompas door een gedeelde invulling van, of mening over, het begrip moraliteit. We onderzoeken welke strategieën effectief zijn om moraliteit van werknemers te vergroten en een open foutencultuur te creëren in organisaties.

Ter illustratie: In 2016 is onze samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgestart, met als doel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de sociale en organisatiepsychologie te verbinden met de praktijk van toezichthouden (zie nieuwsitem van de Universiteit Utrecht).