Advies

Sommige vraagstukken vragen om maatwerk. Onze onderzoekers kunnen u helpen met adviezen die uw probleem op maat benaderen. Samen komen we tot de oplossing. Lees hier over hoe we te werk gaan.

Over de (on)zin van anti-bias trainingsprogramma's (in English)
From Best Practices to Best Methods (in English)