Diversiteitslab

Diversiteit kan een enorme meerwaarde hebben voor een bedrijf maar dan moet je wel actief en op basis van wetenschappelijke inzichten te werk gaan.

Onder invloed van migratie en veranderende sociale relaties worden organisaties steeds meer divers. Zo bestaan (werk)teams in toenemende mate uit mensen die van elkaar verschillen wat betreft bijvoorbeeld etniciteit of geslacht, maar ook waarden en voorkeuren. Meer diversiteit kan leiden tot betere organisatieresultaten, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe kun je er als organisatie bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt? En hoe zorg je ervoor dat zowel werkgevers als werknemers optimaal kunnen profiteren van diversiteit op de werkvloer?

In het Diversiteitslab doen we onderzoek naar dit soort vraagstukken. Wij kijken vanuit de perspectieven van de verschillende betrokken partijen naar diversiteit. Hierdoor kan steeds beter worden vastgesteld welke factoren een rol spelen in effectief management van diversiteit en inclusie bij organisaties.

Ter illustratie: onderzoekers van het Diversiteitslab hebben in samenwerking met partnerorganisatie ADG dienstengroep de Nederlandse InclusiviteitsMonitor opgezet. Het doel daarvan is om op basis van wetenschappelijk onderzoek concrete tools te ontwikkelen om elke organisatie te helpen diversiteit en inclusie van verschillende doelgroepen te realiseren. Kijk voor meer informatie op https://nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl.

Naast de organisatie-specifieke aanpak van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor bieden we, tevens op basis van (ons) wetenschappelijk onderzoek, advies dat breed toepasbaar is. Een voorbeeld is deze handreiking over de (on)zin van anti-bias trainingsprogramma’s.