“Door het uitvoeren van historisch onderzoek in opdracht van bedrijven, organisaties en fondsen laten we concreet zien hoe geschiedenis bijdraagt aan een beter begrip van onze samenleving.”

 

Onderzoeksfocus: geschiedenis van bedrijven en instellingen, biografieën
 

Joost Dankers is historicus en onderzoeker van het bedrijfsleven in de twintigste eeuw. Door onderzoeksopdrachten uit de samenleving te vertalen naar historisch onderzoek en door het initiëren van onderzoeksprojecten draagt hij bij aan kennisvalorisatie en het versterken van maatschappelijke impact van de Geesteswetenschappen.

 

Als coördinator contractonderzoek heeft hij ruime ervaring met het initiëren en organiseren van onderzoeksprojecten op het terrein van de Geesteswetenschappen en dan met name de Geschiedenis. Hij begeleidt deze projecten zowel inhoudelijk als organisatorisch vanaf het eerste onderzoeksvoorstel tot aan de afronding van het onderzoek en de presentatie van het eindresultaat.

Zo werden onderzoeksprojecten uitgevoerd in opdracht van onder andere Koninklijke Shell, Heineken, Tata Steel en KLM. Daarnaast nam hij het voortouw voor de drie biografieën over de Nederlandse koningen Willem I, II en III, en was hij mede-initiator en -projectleider van de serie Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste eeuw (BINT). Op dit moment begeleidt Joost Dankers o.a. onderzoek in opdracht van de Ridderlijke Duitsche Orde, Nyenrode Business Univerity, de gemeente Hilversum en de Koninklijke Metaalunie. 


Interessegebieden:

 

  • Concurrentie en kartelvorming  
  • Fusies en overnames
  • Financiële instellingen
  • Staalindustrie
  • Mecenaat en charitas