Conflict Studies Groep

De Conflict Studies Groep richt zich op de dynamiek van hedendaagse gewelddadige conflicten en collectief geweld. Het doel is om de complexiteit van het web van relaties en allianties die hedendaagse oorlog en geweld produceren, te ontrafelen, evenals de manieren waarop clusters van conflicten elkaar besmetten en verergeren.

Barricade line separating interior troops and protesters seen as the conflict develops. Clashes in Kyiv, Ukraine, 2014 - Wikimedia Commons

We combineren open source onderzoek met etnografisch veldwerk in gebieden variërend van Irak, Syrië, Afghanistan, Israël-Palestina, Zuid-Afrika, Oekraïne, voormalig Joegoslavië, Colombia en El Salvador tot de VS, Frankrijk en Nederland, waarbij we putten uit een verscheidenheid aan academische disciplines zoals antropologie, politieke sociologie, internationale betrekkingen, geschiedenis en kritische politieke economie. We vertrekken vanuit een begrip van gewelddadige conflicten en oorlog niet zozeer als een uitkomst met duidelijke oorzaken, maar als sociale fenomenen die muteren en instabiel zijn.

Onze onderzoekers zijn betrokken bij een scala aan projecten:

  1. Niet-statelijke gewapende actoren: het ontrafelen van de governance en mobilisatie van bendes, milities en paramilitairen.
  2. Afstandsbestuurde oorlogsvoering en nieuwe technologieën van geweld: een kritische analyse van de rol van interventies door geavanceerde (westerse) legers en de manier waarop deze van invloed zijn op burgerschade en repercussies.
  3. Stedelijk geweld en politiewerk: de wisselwerking bestuderen tussen structurele stedelijke ongelijkheden, politiediscriminatie/brutaliteit en burgerlijke onrust.
  4. Cyberconflict en informatieoorlogvoering: de 'making of' oorlog en veiligheid in/via cyberspace verkennen, de rol van informatie manipulatie tijdens gewelddadige conflicten en de opkomst van hybride dreigingen.
  5. Ecologisch geweld: militairen als ecologische actoren onderzoeken.

Ons onderzoek is nauw verbonden met de educatieve minor Conflict Studies en de masteropleiding Conflict Studies and Human Rights.

Lezingenreeks Concerning War and Conflict

Onze onderzoekers organiseren een nieuwe lezingenreeks over oorlog en conflict.
De eerste editie gaat over Gaza. 

Concerning War and Conflict Lecture Series