Conflict Studies Groep

De Hedendaagse Conflictstudies-groep richt zich op de dynamiek van hedendaagse gewelddadige conflicten en groepsgeweld. Ons doel is om het complexe web van verhoudingen en allianties die geweld veroorzaken te ontrafelen, en de manieren te doorgronden waarop clusters van conflict elkaar beïnvloeden en versterken.

Barricade line separating interior troops and protesters seen as the conflict develops. Clashes in Kyiv, Ukraine, 2014 - Wikimedia Commons

We maken daarbij gebruik van een combinatie van open source-onderzoek en etnografisch veldwerk in, onder meer Irak, Syrië, Colombia, en El Salvador, maar ook de VS, Frankrijk en Nederland; en we putten uit een breed scala van academische disciplines zoals culture antropologie, politieke sociologie, internationale betrekkingen en critical political economy. We zien oorlog en gewelddadige conflicten niet zozeer in termen van oorzaak en gevolg, maar als continu ‘in wording’; als onstabiele, muterende en dynamische sociale fenomenen.

De Conflict Studies-groep neemt deel aan een divers aantal projecten. Momenteel richten we ons op de volgende thema’s:

  1. Gewapende niet-statelijke actoren: het analyseren van de manieren waarop bendes, milities, en paramilitaire groepen gemobiliseerd en bestuurd worden
  2. Langeafstandsoorlogvoering en nieuwe geweldstechnologieën: het kritisch analyseren van de manier waarop geavanceerde (westerse) legers interventies plegen, en de burgerslachtoffers en mogelijke repercussies die deze interventies veroorzaken
  3. Stedelijk geweld en politie-inzet: het bestuderen van de dynamiek tussen structurele ongelijkheid, politie discriminatie/geweld, en sociale onrust

Ons onderzoek is sterk verbonden met de educatieve minor Conflict Studies, en het MA-programma Conflict Studies and Human Rights.