Samenwerken

Onze onderzoekers zijn beschikbaar voor lezingen, opiniestukken, onderzoek op opdracht, interviews en commentaar over, onder meer, de volgende onderwerpen:
 

  • Economische verschuivingen in hun historische context
  • Welvaart, gezondheid, en hoe deze worden gemeten
  • De participatie van vrouwen en kinderen in het economisch systeem
  • Historische en hedendaagse (on)gelijkheid
  • Samenwerking op lokaal, regionaal, en (inter)nationaal niveau
  • (Neo)kolonialisme, ontwikkelingseconomieën en uitbuiting
  • Duurzaamheid en milieugeschiedenis
  • De geschiedenis van industrieën en bedrijven

Voor meer informatie, en hoe je met ons in contact kan komen, zie onze Contactpagina.
Hieronder presenteren wij een aantal voorbeelden van onze diverse activiteiten.

Deep Transsitions Lab

Deep Transitions Lab is een platform voor het in gang zetten van systeemmveranderingen, om de crises van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en groeiende ongelijkheid aan te pakken. Door middel van experimenten, leer- en onderzoeksprogramma's met investeerders wil het de kiem leggen voor verandering in de bredere financiële sector en de huidige systemen in onze samenleving onderwerpen aan een duurzame revolutie. Het maakt deel uit van het transdisciplinaire onderzoeksproject Deep Transitions, dat probeert te begrijpen hoe de niet-duurzame systemen waarop onze samenlevingen zijn gebouwd de afgelopen 250 jaar zijn ontstaan en hoe ze de komende decennia kunnen worden hervormd.  

Openbare Lezingen

Sarah Carmichael
Sarah Carmichael bij Studium Generale

Naast onze onderwijstaken houdt onze afdeling zich ook als onderdeel van onze outreach-activiteiten bezig met openbare lezingen. We doen niet alleen individuele lezingen, maar werken ook samen met instanties om reeksen op te zetten, zoals de Big History-reeks die in Tivoli Vredenburg gehouden wordt.

Big History, een samenwerking tussen het Centre for Humanities en het Centre for Global Challenges van de Universiteit Utrecht en Tivoli, probeert door middel van toegankelijke maar diepgaande lezingen de historische vragen van het verleden relevant te maken voor het heden. We nemen ook deel aan een aantal nationale evenementen zoals de Maand van de Geschiedenis, waarvoor onder meer Jessica Dijkman een rol speelde in de docuserie Wat Een Ramp! en Maarten Prak een lezing over het “rampjaar” 1673 gaf in de Domkerk.

We proberen als afdeling met het publiek betrokken te zijn, en te zorgen dat wij onze expertise delen.

Bedrijfsonderzoek

Boek Welcome Aboard! Eén Eeuw KLM

Economische en Sociale Geschiedenis is ook voor veel bedrijven een eerste aanspreekpunt als zij historisch onderzoek willen laten uitvoeren. Om een voorbeeld te noemen, Bram Bouwens heeft recentelijk Welcome Aboard! Eén Eeuw KLM afgeleverd, een boek dat de ontwikkeling van KLM van oprichting tot nu analyseert. Ook heeft hij eenzelfde soort onderzoek gedaan voor Shell; ons onderzoek delft vaak diep in de geschiedenis van grote spelers in de zakenwereld.

Citizen Science

Bij ESH weten we dat het niet alleen belangrijk is om op het macro-niveau, mondiaal onderzoek te doen, maar ook op het micro-niveau zoals huishoudens en individueen; door het benutten van citizen science-initiatieven kunnen we niet alleen aan historische bronnen komen die vaak niet in archieven beschikbaar zijn, maar ook een brug slaan tussen burger en universiteit.

Bron: kasboekjevannederland.nl
Kasboekje van Nederland

In ons Kasboekje van Nederland-project moedigde we gewone Nederlanders aan om bij te dragen aan ons bronnencorpus door oude financiele documenten van families en ondernemingen te doneren. De vaak verassende vondsten uit deze kasboekjes werden niet alleen door de wetenschap benut: NTR maakte ook op basis van ons onderzoek een televisiereeks over de verhouding tussen Nederlanders en hun geld over de eeuwen heen.

Hiernaast werd ook bijvoorbeeld ons Ja, Ik Wil!-project over Amsterdamse trouwregisters van de 16e tot de 19e eeuw bijgestaan door vrijwilligers: het grootste gedeelte van dit corpus is door leden van Vele Handen, een crowdsourcing-platform.

Media

Elise van Nederveen Meerkerk
Elise van Nederveen Meerkerk in Het Verhaal van Nederland (bron NTR)

Onze medewerkers komen graag in de media voor, op vele verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn Elise van Nederveen-Meerkerk’s medewerking met Het Verhaal van Nederland in 2022, maar ook Bas van Bavel’s frequente aanwezigheid als panellid bij programma’s als Buitenhof, alsmede zijn columns in het NRC, het FD, en De Volkskrant.

Samenwerking met Overheidsinstanties

Omdat ons onderzoek vaak een brede, mondiale focus heeft en grote tijdspannen omvat, werken wij vaak samen met Nederlandse en buitenlandse regeringsinstanties, beleidsmakers, denktanks, en onafhankelijke onderzoeksinstituten om onze onderzoeksdoelen te bereiken. En zij gebruiken in ruil daarvoor vaak onze onderzoeksgegevens om hun ontwikkelingsdoelen en beleid te informeren.

Een voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan het CLIO-INFRA database-project. Hierin werkten wij mee aan het creëren van openbaar beschikbare databases die een overzicht van welvaartsindicatoren over de laatste 200 jaar geven. Deze zijn niet alleen door andere academici gebruikt, maar werden ook door, bijvoorbeeld, de Rabobank gebruikt om intern onderzoek te sturen.

Eleven dimensions of the Better Well-Being Index
Elf welvaartsindicatoren in de Better Wellbeing Indicator

Ook voor ons Global Wellbeing-project werken wij samen met de OECD en het Nederlands Centraal Planbureau om te analyseren hoe welvaartsindicatoren in Nederland en het buitenland zijn veranderd. Hiervoor werkten wij niet alleen met internationale instanties samen, maar maakten wij ook gebruik van lokale en provinciale instanties: op elk niveau werken onze ESH-onderzoekers samen met een breed scala aan instanties om een completer en duidelijker beeld te vormen van onze onderzoeksgebieden. En dit is een blijvende factor: de meest recente editie van ons werk met het OECD kwam in 2021 uit.