Onderzoek

In ons onderzoek laten we ons inspireren door theorieën en inzichten uit andere wetenschappen, zoals economie, sociologie, genderstudies en biologie. We maken gebruik van historische bronnen, variërend van persoonlijke brieven tot grote datasets, die we verzamelen en analyseren met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. Ons onderzoeksprogramma is onderverdeeld in drie clusters: Inequality and DevelopmentSustainability and Environmental Change en Innovation and Institutions.

Inequality and Development

Arm en rijk © iStockphoto.com

Dit cluster onderzoekt de historische ontwikkeling op de lange termijn en de mechanismen achter de ongelijkheid tussen en binnen samenlevingen. Tegenwoordig bestaan er enorme verschillen in levensstandaarden tussen huishoudens in ontwikkelings- en ontwikkelde regio's. Tegelijkertijd blijven er binnen samenlevingen gender-, klassen- en etnische ongelijkheden bestaan.

Hoe hebben deze sociale en economische verschillen zich ontwikkeld en waarom zijn ze op sommige plaatsen dramatisch veranderd, terwijl ze elders langzamer of niet veranderen? Hoe kunnen we historische ongelijkheden in verband brengen met de huidige debatten over rechtvaardige transities? Om dergelijke vragen te beantwoorden, brengen we de lange-termijnontwikkeling van verschillende wereldregio’s in kaart en vergelijken we deze. Daarbij concentreren we ons op de ontwikkeling van de wereldhandel, genderverhoudingen, migratie en de economische geschiedenis van het kolonialisme.

Onze onderzoeksprojecten variëren van mondiale vergelijkende analyses tot microstudies van specifieke regio's, huishoudens en werkplekken. We onderzoeken meerdere historische en genderspecifieke welzijnsmaatstaven, zoals onderwijs, lonen, religie en demografie. Door deze benaderingen te combineren en kwantitatieve en kwalitatieve historische gegevens te gebruiken, probeert ons onderzoek hedendaagse samenlevingen te informeren om meer gelijke kansen voor iedereen te realiseren.

Sustainability and Environmental Change

De wereld

Dit cluster bestudeert hoe veranderingen in het klimaat en het milieu huishoudens, markten en andere instituties door de geschiedenis heen hebben beïnvloed. We onderzoeken hoe instituties hebben gereageerd op milieu-uitdagingen door middel van preventie, mitigatie en aanpassing, waarbij we rekening houden met grote schokken en rampen, maar ook met oorlogen en conflicten.

Welke strategieën hebben mensen in het verleden aangenomen om hun samenlevingen te beschermen tegen de gevolgen van klimaat- en milieuveranderingen, en hoe kunnen dit toekomstige interventies informeren? Waren sommige groepen kwetsbaarder dan andere voor veranderingen in het milieu, en waarom? Hoe hebben migratiepatronen, financiële instrumenten en overheidsinterventies in het verleden gereageerd op en beschermd tegen klimaatverandering? Hoe effectief waren deze reacties, en waarom werkten ze in sommige contexten goed en in andere minder?

Wij maken gebruik van inzichten en methoden uit de natuur-, sociale en historische wetenschappen. In een wereld die te maken heeft met grote klimaat- en milieuveranderingen helpt ons onderzoek niet alleen de kwetsbaarheid te verminderen en de veerkracht te vergroten, maar ook diepe transities naar een duurzamere wereld aan te moedigen.

Innovation and Institutions

Straatbeeld met daaroverheen beurscijfers © iStockphoto.com/Primeimages

De kapitalistische wereldeconomie wordt gedreven door innovatie. Hoewel de meeste innovatiestudies zich richten op technologie, benadrukt onze aanpak de menselijke capaciteiten en beperkingen, evenals de sociale dimensies van technische verandering. In het bijzonder onderzoeken we hoe historische en hedendaagse instellingen zoals huishoudens, bedrijven, organisaties en markten producten, praktijken en ideeën in stand hielden, aanpasten of introduceerden.

Onze analyse omvat de politieke, technologische en culturele omgeving waarin innovatie plaatsvond en we onderzoeken in welke mate innovatie heeft geleid tot groei, transities, veerkracht, of simpelweg overleven. Onze projecten zijn thematisch en geografisch gevarieerd en proberen inzicht te bieden in de oorzaken achter de verschillen of overeenkomsten tussen verschillende regio's en tijdsperioden. We bestuderen bijvoorbeeld het succes en falen van financiële innovaties, analyseren de variabelen die de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap bevorderden, en onderzoeken wat kleine en grote bedrijven in staat stelde dynamisch en duurzaam te zijn. Op deze manier proberen we niet alleen ons begrip van innovatie in de premoderne en kapitalistische wereldeconomie te verbeteren, maar ook van de keuzevrijheid en beperkingen waarmee gewone mensen in kleine gemeenschappen worden geconfronteerd.

Wij streven ernaar dit inzicht in de lange-termijngeschiedenis te gebruiken om toekomstig beleid te informeren.