"Zonnepanelen presteren beter op het platteland"

Sunday congres in het teken van het versnellen van innovatie

"Zonnepanelen in stedelijke omgevingen presteren gemiddeld gezien slechter dan zonnepanelen in een landelijke omgeving." Aan het woord is Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht; spreker op de Sunday 2016. Nederlands grootste zonne-energiecongres, de Sunday, staat op woensdag 23 november 2016 in het teken van het versnellen van innovatie.

'Betrouwbaarheid van PV-installaties in Nederland’ is de titel van de lezing die Van Sark geeft tijdens de Sunday 2016. Als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht is hij een van de initiators van de actie Tel de Zon. Met deze actie vraagt de stichting Monitoring Zonnestroom in samenwerking met de Universiteit Utrecht zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen om gedurende één week bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt en dit begeleid met de technische gegevens van hun systeem te delen met de onderzoekers. "Inmiddels hebben wij deze actie 3 jaar op rij uitgevoerd en tezamen met de jaaropbrengst blijken de prestatieverhoudingen van de zonnepanelen goed te zijn. De spreiding van de prestaties is groot; er zijn systemen met een hele hoge opbrengst en met een lage opbrengst."

Schaduw

Voor de lagere opbrengsten is volgens Van Sark veelal één oorzaak aan te wijzen. "Schaduw. Bomen, schoorstenen en dakkappellen zijn veel voorkomende objecten die schaduw veroorzaken en daarmee de opbrengsten van PV-systemen verlagen. Daarbij zien wij een trend dat systemen in de urbane omgeving – waar logischerwijs meer objecten zijn die schaduw veroorzaken – gemiddeld gezien een lagere energieopbrengst hebben dan systemen in meer rurale omgeving."

Een positieve ontwikkeling is daarbij volgens Van Sark de toenemende prestaties van zonnepanelen door continue innovatie bij fabrikanten van zonnepanelen én omvormers. "De prestaties van zonnepanelensystemen blijven stijgen door onder meer een verbeterd rendement van zonnepanelen bij een lage lichtintensiteit en een hoger rendement van omvormers. Kritische succesfactoren voor pv-systemen zijn lastig te benoemen, maar logischerwijs is goed installeren natuurlijk essentieel. Bovendien is het zaak om de opbrengst van zonnepanelen goed te monitoren zodat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost."

Parallelsessies

Naast een plenair programma in de ochtend – met de keynote speech 'In de lucht, op zee en op land: wanneer alles zonne-energie zal worden' van de internationaal gelauwerde professor Christophe Ballif – kent de Sunday dit jaar 2 keer een ronde van 3 parallelsessies. Meer informatie over deze parallelsessies vindt men hier zodat eenieder zijn eigen programma kan samenstellen. Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website raadplegen.