Zijn we voorbereid op een volgende pandemie?

Hoe LifeLong Learning professionals kan opleiden voor toekomstige uitdagingen

Na de Spaanse griep heeft Corona ons opnieuw laten zien hoe ontwrichtend een pandemie is. Maar: samen staan we sterk. Daarom hebben de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht de handen ineengeslagen om toekomstige generaties uit te dagen en onze expertise te bundelen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld: professionals opleiden om voorbereid te zijn op de volgende pandemie.

Kennis en ervaringen delen tussen beroepsgroepen, organisaties en sectoren is cruciaal om werkwijzen goed op elkaar af te stemmen.

Verrast door Covid-19

Als de Corona-pandemie ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat we beter voorbereid moeten zijn, zegt Wieger Bakker, dean LifeLong Learning aan de Universiteit Utrecht. Ondanks beschikbare kennis over pandemieën en getrainde organisaties en professionals, verraste Covid-19 ons toch. Het is essentieel dat de beroepsgroepen en organisaties die zich bezighouden met preventie en bestrijding elkaar beter kennen om beter met elkaar verbonden te zijn. Want het delen van kennis en ervaringen tussen beroepsgroepen, organisaties en sectoren onderling is van cruciaal belang om werkwijzen goed op elkaar af te stemmen.

We hopen erachter te komen hoe niet alleen de zorgsector, maar ook andere beroepsgroepen met een pandemie worden geconfronteerd; van boa's tot psychologen en schoolleiders.

Interdisciplinaire cursus 'How to prepare for the next pandemic'

Om die kennisoverdracht te faciliteren, ontwikkelt de alliance Tu/e, WUR, UU, UMC Utrecht een korte interdisciplinaire cursus 'How to prepare for the next pandemic' voor een diverse groep professionals uit uiteenlopende vakgebieden en sectoren. Roos de Jonge, Curriculum Developer bij UMC Utrecht, is verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus: Het doel van deze cursus is ten eerste om de basiskennis over verspreiding, preventie en bestrijding van infectieziekten te delen. Ten tweede willen we de toepassing van die kennis binnen het werkveld van de deelnemende professionals verbeteren. Ten derde hopen we erachter te komen hoe niet alleen de zorgsector, maar ook andere beroepsgroepen met een pandemie worden geconfronteerd; van boa's tot psychologen en schoolleiders. En van (gemeente)ambtenaren tot eventmanagers. Op basis daarvan kunnen we bespreken op welke manier we onze samenleving en samenwerkingen in moeten richten zodat we beter voorbereid zijn op een volgende pandemie.

Professionals zijn hun eigen ‘living textbook'

We ontwerpen modules waarin we de nieuwste onderzoeken delen en vertalen naar de verschillende werkvelden van professionals, aldus Sarah de Vries, Instructional Designer Lifelong Learning aan WUR, en medeontwerper van de cursus. Het stimuleren van kennisoverdracht met interactie en peer-to-peer feedback staat hierbij centraal, want professionals beschikken zelf over een schat aan informatie. Zij zijn hun eigen ‘living textbook’. Het delen van die kennis met anderen leidt tot nieuwe inzichten. En nieuwe inzichten zijn essentieel, zeker bij een complex onderwerp als Covid-19.

Inschrijven cursus 'How to prepare for the next pandemic'

Ben je geïnteresseerd in de alliantie-cursus 'How to prepare for the next pandemic'? Er vindt een pilot plaats met een groep professionals*. Meld je aan voor onze shortlist door dit formulier in te vullen.

*We zoeken specifiek naar professionals die de impact van corona in hun vakgebied hebben ervaren, zoals boa's, schoolleiders, journalisten, planologen, architecten, psychologen etc.

Meld je aan voor de shortlist

Gezamenlijke aanpak van ‘LifeLong Learning’

Voorbereid zijn op de volgende pandemie is niet het enige onderwerp waar LifeLong Learning zich binnen de alliantie op richt. Het plan is om meer pilots en onderwijs gericht op LLL op te zetten, zodat we kunnen leren wat werkt om een beter begrip op te bouwen voor toekomstige projecten.

Uiteindelijk is het doel van de LLL-projecten binnen de alliantie om een gezamenlijke aanpak van LifeLong Learning te ontwikkelen waarmee we zowel professionals beter tegemoet kunnen komen als onze maatschappelijke impact als universiteiten kunnen optimaliseren.

Gecombineerde expertise in onderwijs geven en leren

Chantal Brans, programmamanager LifeLong Learning aan de Technische Universiteit Eindhoven, legt uit: We willen ons doel bereiken door ons ten eerste te richten op onze state-of-the-art kennis op gedeelde domeinen en ten tweede op onze gecombineerde expertise in onderwijs geven en leren. De alliantie heeft een unieke kans om de bijdrage van het hoger onderwijs aan de ontwikkeling van LifeLong Learning een impuls te geven. Om die reden is het project gericht op de realisatie van een goed aanbod van onderwijs voor professionals, aangepast aan de behoeften en eisen van de markt, maar met behoud van hoge academische kwaliteitsnormen.

Wil je binnen de alliantie samenwerken om onderwijs voor professionals te ontwikkelen dat aansluit bij de twee hoofdthema's preventieve gezondheid en circulaire samenleving? Neem contact op met s.grotenhuis@uu.nl. Wij hebben het netwerk en de kennis om je te helpen.

Drie concrete doelen voor LifeLong Learning binnen de alliantie:

  1. Ontwikkelen van een gezamenlijk portfolio voor professionals gerelateerd aan de gedeelde strategische thema's (preventieve gezondheid en circulaire samenleving) waarbij in nauwe samenwerking en op basis van markt- & maatschappelijke behoeften nieuwe materialen en cursussen worden ontwikkeld.
  2. Opbouwen, inventariseren en uitwisselen van ervaringen en onderzoeken rondom de ontwikkeling en het onderwijs voor professionals en dit toepassen in cursussen en trainingen voor het alliantie onderwijzend en ondersteunend personeel. Een bijkomend doel is dat docenten en ondersteunend personeel van de alliantie-instellingen een sterk alliantienetwerk hebben van collega-docenten of collega-ondersteunend personeel met wie zij ervaringen en cursusmateriaal uitwisselen na deelname aan scholingsevenementen.
  3. Gebruik maken van elkaars bestaande cursussen (materialen) voor LLL, gerelateerd aan de gedeelde strategische thema’s.

Meer over de kennisalliantie

Onderwijs voor Professionals op Universiteit Utrecht

Onderwijs voor Professionals richt zich op professionals met academische opleidingsvragen en staat direct in verbinding met het onderzoek en onderwijs op de Universiteit Utrecht. Door samen met het werkveld onderwijsaanbod te ontwikkelen, helpt de UU professionals om problemen te identificeren en te leren werken aan oplossingen met de kennis van nu.

Onderwijsaanbod voor professionals
Alliantie-site