Willem Janssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht

Per 1 september 2023 is prof. mr. dr. Willem Janssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) en ondergebracht bij de sectie Europees en Economisch Recht (EER) van de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Belastingrecht (BEB).  

Het aanbestedingsrecht vervult een essentiële functie in onze samenleving. Elk jaar besteden meer dan 250.000 overheden in de Europese Unie 14%-19% van het Europese BNP aan de publieke inkoop van diensten, werken en leveringen. In Nederland komt dit neer op meer dan 86 miljard per jaar. Dit rechtsgebied, gestoeld op beginselen van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit binnen de Europese Unie én Nederland, is van groot belang voor een goede verhouding tussen overheid en markt. Discussies over de strijd tegen klimaatverandering en sociale ongelijkheid, de toekomst van de Europese interne markt en globalisering zorgen voor een versterkte nadruk op de vraag hoe de markt voor overheidsopdrachten rechtvaardig gereguleerd kan worden. De effectieve werking van dit rechtsgebied is echter geen gegeven, en vereist wetenschappelijke aandacht in onderzoek én onderwijs.

De strijd tegen klimaatverandering en sociale ongelijkheid, de toekomst van de Europese interne markt en de mondialisering versterken de vraag: hoe kan de markt voor overheidsaanbestedingen eerlijk worden gereguleerd?

Gezien het sterke Europese én economische karakter van dit rechtsgebied maakt de leerstoel onderdeel uit van de sectie Europees en Economisch Recht. Janssen zal onderwijs verzorgen en onderzoek verrichten in het kader van het onderzoeksthema 'Protecting European Citizens and Market Participants'.

Curriculum vitae

Willem Janssen (’s-Hertogenbosch, 1988) is hoofddocent Europees en Nederlands aanbestedingsrecht bij Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij onderzoeker bij het Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE) en het Centre for Public Procurement (UUCePP). Zijn onderzoekslijn ‘Public Procurement (Law) for Good’ richt zich op uitdagende vraagstukken binnen het Europees en Nederlands aanbestedingsrecht, zoals het spanningsveld tussen marktintegratie en klimaatverandering of tussen globalisering en sociale ongelijkheid.

Hij publiceert regelmatig over het aanbestedingsrecht in Engelstalige en Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften, is een veelgevraagd docent en spreker over het aanbestedingsrecht, mede in relatie tot duurzame ontwikkeling, en was visiting scholar aan de George Washington University in 2014 en de Universiteit van Kopenhagen in 2021. In september 2022 werd hij benoemd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot voorzitter van de Adviescommissie Gids Proportionaliteit. Ook is hij onder andere co-redacteur van Tekst en Commentaar Aanbestedingsrecht, lid van de European Procurement Law Group en redactielid van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun. Hij is actief betrokken bij het verbeteren van de aanbestedingspraktijk, waaronder als co-host van de podcasts BESTEK – de Aanbestedingspodcast / the Public Procurement Podcast.